Определение №60142/09.07.2021 по дело №2089/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60142

  гр. София, 09.07.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в закрито заседание на първи юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тотка Калчева

  ЧЛЕНОВЕ: Вероника Николова

  Мадлена Желева

  при секретаря ......................................, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 2089 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по т.д.№ 2089/2020г. е образувано по касационна жалба на „Бор Рециклейшън“ ЕООД, гр. Велинград, срещу решение № 220/27.07.2020г., постановено по в.т.д.№ 293/2020г. от Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 29/13.02.2020г. по т.д.№ 82/2019г. на Пазарджишки окръжен съд. С първоинстанционното решение е осъдено Териториално поделение Държавно ловно стопанство „Чепино“ към Южноцентрално държавно предприятие Смолян, гр. Велинград, да заплати на касатора сумата от 9950,89 лв., представляваща подлежаща на връщане гаранция по договор № 45/14.05.2013г. за продажба на дървесина, а за разликата до претендираната сума от 30596,18 лв. искът е отхвърлен.

  Въззивната жалба е била подадена от „Бор Рециклейшън“ ЕООД в частта за отхвърляне на исковете по отношение на три договора: договор № 46/14.05.2013г., договор № 47/14.05.2013г. и договор № 48/14.05.2013г. Предвид потвърждаване на първоинстанционното решение за отхвърляне на исковете, касационната жалба е депозирана срещу тази част на въззивния акт.

  В исковата молба ищецът – настоящ касатор е твърдял, че с ответника са сключили 6 договора (подробно описани), по силата на които той е внесъл парични гаранции, подлежащи на връщане при условия, определени в договорите. Искането е да се осъди ответникът да заплати сумите по подлежащите на връщане гаранции по всеки от договорите.

  Следователно са предявени шест обективно съединени осъдителни иска, вземането по всеки от които произтича от отделно облигационно отношение, възникнало на основание сключена търговска сделка. Цената на всеки от исковете е под 20000 лв., като за договорите, предмет на касационната жалба, тя е в размери съответно на: 5677,48 лв. - по договор № 46/14.05.2013г., 3025,16 лв. - договор № 47/14.05.2013г. и 4599,56 лв. – по договор № 48/14.05.2013г.

  Съгласно чл.280, ал.3, т.1 ГПК не подлежат на касационно обжалване решенията на въззивните съдилища с цена на иска под 20000 лв. за търговски дела, какъвто е настоящият случай, поради което касационната жалба е недопустима и следва да бъде върната, а образуваното производство - прекратено.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И :

  ВРЪЩА касационната жалба на „Бор Рециклейшън“ ЕООД, гр. Велинград, срещу решение № 220/27.07.2020г., постановено по в.т.д.№ 293/2020г. от Пловдивски апелативен съд и ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 2089/2020г. по описа на ВКС.

  Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението с частна жалба.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари