Определение №60140/09.07.2021 по дело №1358/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60140

  гр. София,09.07.2021г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито заседание на седми юли през две хиляди двадесет и първа година, в състав

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА

  МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА

  като изслуша докладваното от съдия Николова т.д.№1358 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Подадена е молба от „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./, чрез синдика Ц. В. М., за отмяна на определение от 22.01.2021г. по т.д. №1358/2019г. на ВКС, I т.о., за връщане на касационната жалба на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./, срещу решение №2933 от 12.12.2018г. по т.д.№2763/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, от постановилия го съд.

  „К Консултинг“ ЕАД, [населено място], счита молбата по чл.253 от ГПК за основателна, тъй като несъстоятелното дружество е в обективна невъзможност да изпълни указанията на съда за внасяне на държавната такса.

  Ответната страна „Б. Инвест“ АД изразява становище, че искането за отмяна е недопустимо.

  Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение, след като обсъди доводите на страните и прецени данните по делото, приема следното:

  Подадени са касационни жалби от „К Консултинг“ ЕАД, [населено място], и „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./, срещу решение №2933 от 12.12.2018г. по т.д. №2763/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, с което е обезсилено решение №2068/03.11.2017г. по т.д.№2172/2016г. на Софийски градски съд, ТО, VІ -14 състав, само в частта, в която е постановено при участието на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ и синдика на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./, като трети лица - помагачи на страната на ответника и е прекратено производството по отношение на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ и синдика на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./.

  С определение от 09.04.2020г. по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на решение №2933 от 12.12.2018г. по т.д.№2763/2018г. на Софийски апелативен съд, ТО, 13 състав, като е указано на всеки от касаторите „К Консултинг“ ЕАД, [населено място] и „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ чрез синдика Р. М., в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за внесена по сметката на ВКС държавна такса в размер на 38 505,83 лв.

  С молба от 16.04.2020г. „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ чрез синдика Р. М., е заявил, че е уведомен за определението от 09.04.2020г. и е поискал да бъде освободен от държавна такса поради липса на средства. С определение от 13.05.2020г. по настоящото дело, влязло в сила на 01.10.2020г., молбата за освобождаване от държавна такса на жалбоподателя „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ е оставена без уважение. Ново съобщение за указанията за внасяне на държавната такса е връчено на страната чрез новоназначения синдик Ц. М. на 19.11.2020г. По молба на синдика М. с разпореждане от 10.12.2020г. на основание чл.63, ал.1 от ГПК е продължен срокът за внасяне на държавната такса с един месец.

  С оглед на това, че жалбоподателят не е изпълнил дадените указания за внасяне на държавната такса в срока до 29.12.2020г., подадената от него касационна жалба е върната на определение от 22.01.2021г. по т.д. №1358/2019г. на ВКС, I т.о.

  Посоченото определение слага край на производството по касационната жалба и не подлежи на обжалване.

  Съобразно изричното правило на чл.253 от ГПК само определенията, които не слагат край на делото, могат да бъдат отменяни или изменяни от същия съд вследствие на изменение на обстоятелствата, грешка или пропуск. Следователно съдът, постановил определение за връщане на касационната жалба, не може сам да измени постановения от него акт.

  С оглед изложеното подадената от „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ чрез синдика Ц. В. М., молба за отмяна на определение от 22.01.2021г. по т.д. №1358/2019г. на ВКС, I т.о., следва да се остави без уважение.

  Воден от горното, съставът на ВКС

  О П Р Е Д Е Л И:

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ подадената от Ц. В. М., синдик на „Глобал Агро Т.“ ЕООД /н./ молба за отмяна на определение

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари