Разпореждане №60138/18.08.2021 по дело №2089/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 60138

  гр. София, 18.8.2021 г.

  на съдия Боян Цонев – докладчик по гр. дело № 2089/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

  Производството е образувано по молба с вх. № 80917/07.08.2020 г., подадена от А. Б. М., с която същата иска отмяна на влязлото в сила решение № 2827/07.05.2020 г. постановено по въззивно гр. дело № 13723/2018 г. на Софийския градски съд (СГС).

  В молбата се сочат основанията за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 и т. 4 от ГПК.

  При извършената служебна проверка съдът намира, че подадената молба е нередовна в частта ѝ относно соченото основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК, тъй като не съдържа точно и мотивирано изложение на това основание – съгласно изискването на чл. 306, ал. 1, изр. 1 от ГПК, а вместо това са изложени единствено оплаквания за допуснати от СГС нарушения на процесуалния и материалния закон, които биха могли да бъдат касационни основания по чл. 281, т. 3 от ГПК, но не могат да бъдат подведени под хипотезата на никое от основанията по чл. 303, ал. 1 от ГПК за отмяна на влязлото в сила въззивно решение.

  Предвид така констатираната нередовност, съгласно чл. 306, ал. 1, изр. 2 от ГПК и съгласно имащите задължителен характер разяснения, дадени с мотивите към т. 10 от тълкувателно решение № 7/31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС, молбата за отмяна и образуваното по нея производство по делото следва да се оставят без движение, като на молителката следва да бъдат дадени указания за отстраняване на нередовността, а именно: Молителката следва да изложи ясни и конкретни твърдения, че по надлежния съдебен ред, т.е. – с влязла в сила присъда или с влязло в сила решение по чл. 124, ал. 4, изр. 1 или ал. 5 от ГПК са установени неистинност на документ, приет като писмено доказателство по делото, или/и неистинност на показания на разпитан по делото свидетел (един или повече), или/и неистинност на прието по делото заключение на вещо лице (едно или повече), върху които е основано влязлото в сила въззивно решение; или/и е установено престъпно деяние на насрещната страна (ответника) по делото или/и на негов представител, или/и на член от съдебния състав, постановил влязлото в сила решение, или/и на връчител по делото, което престъпно деяние да е от значение за решаването на правния спор делото. Молителката следва и да представи по делото, ако посочи – такава влязла в сила присъда или влязло в сила решение по чл. 124, ал. 4, изр. 1 или ал. 5 от ГПК – в официално заверен препис, както и да изложи ясни и конкретни твърдения кога е узнала за присъдата, респ. – за съдебното решение, и кога се е снабдила с официално заверения препис.

  Предвид гореизложеното, съдът

  РАЗПОРЕДИ:

  ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молбата с вх. № 80917/07.08.2020 г. и образуваното по нея производство по гр. дело № 2089/2021 г. по описа на Върховния касационен съд, Четвърто гражданско отделение.

  УКАЗВА на молителката А. Б. М. в едноседмичен срок от връчване на преписа от настоящото разпореждане да отстрани нередовността на горната молба – в частта ѝ относно соченото основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 2 от ГПК, съгласно изложеното в мотивите към настоящото разпореждане.

  При неизпълнение на горните указания в посочения срок, молбата ѝ с вх. № 80917/07.08.2020 г. ще бъде оставена без разглеждане в посочената част, а производството по делото – прекратено в същата част.

  Разпореждането не подлежи на обжалване.

  Препис от разпореждането да се връчи на молителката.

  СЪДИЯ-ДОКЛАДЧИК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари