Решение №60138/08.11.2021 по дело №1609/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №212/18.05.2021 по дело №1609/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

При какви обстоятелства физическо лице, което не е било ползвател, нито собственик на имот, подлежащ на възстановяване по реда на ЗСПЗЗ, може да стане собственик на поземлен имот, попадащ в територия на ПНИ доколкото е свързан с правния интерес на ищеца по предявения отрицателен установителен иск, доказването на който е от значение за допустимостта на иска?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при участието на секретаря Емилия Петрова като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №1609 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№3410/22.02.2021г. (с дата на пощенското клеймо 18.02.2021г.), подадена от Община Варна, чрез процесуалния представител главен юрисконсулт С. С. Ц., срещу решение №49, постановено на 08.01.2021г. от Варненския окръжен съд, ГО, II въззивен състав по в.гр.д.№2915/2020г., потвърждаващо решението на първоинстанционния съд, с което е прието за установено на основание чл.124, ал.1 ГПК по отношение на Д. Й. Й., че Община Варна не е собственик на ПИ с идентификатор ...., находящ се в [населено място], СО „З.“, с площ от 1100 кв.м., с номер по предходен план ......

Касаторът поддържа, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон и необоснованост. Позовава се и на допуснати от въззивния съд нарушения на съдопроизводствените правила, като твърди, че наведените от общината доводи и възражения, както и събраните по делото доказателства са обсъдени от съда формално, без да е направен задълбочен анализ на същите, вкл. че формално е кредитирано и заключението на вещото лице по допуснатата в първоинстанционното производство СТЕ.

За неправилен счита извода на въззивния съд, че твърдението за наличие на входящ номер от заявление по реда на чл.11, ал.1 ЗСПЗЗ (заявление с вх.№50391) е изложено за пръв път едва във въззивната жалба и като преклудирано не следва да бъде обсъждано. Поддържа, че въззивният съд не е взел предвид обстоятелството, че още с отговора на исковата молба е представена преписка по съставянето на АЧОС №10194/29.07.2019г., която съдържа извадка от Таблица за изчисляване на дължимото обезщетение на собствениците, с обект м.“З.“, от която е видно, че за стар имот ....е вписан собственик П. Д. О. с вписан вх.№50391 на заявление по реда на чл.11, ал.1 ЗСПЗЗ, депозирано пред ПК-Варна. Т.е. установено е, че е налице отпочнало производство по възстановяване на собствеността, от което касаторът извежда доводи, че придобивна давност по отношение на този ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари