Решение №60137/08.11.2021 по дело №1277/2021

Спорът е допуснат до касация с Определение №216/19.05.2021 по дело №1277/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Влязлото в сила съдебно решение, с което е признато право на собственост върху терен като възстановено по реда на чл. 2, ал. 2 ЗВСОНИ, противопоставимо ли е на трети лица, които са закупили от ответника в хода на това производство правото на собственост върху построени върху този терен съоръжения, които в последващ процес претендират права върху част от терена с твърдението, че същият представлява прилежаща площ към закупените от тях сгради, находящи се в съседен имот?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Маргарита Соколова

ЧЛЕНОВЕ:
Светлана Калинова, Гълъбина Генчева

при участието на секретаря Емилия Петрова като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова гражданско дело №1277 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба с вх.№260679/15.01.2021г., подадена от И. И. Я. от [населено място], П. И. С. от [населено място], Д. И. П. от [населено място] и Т. И. Ц. от [населено място], чрез процесуалния им представител адв.М. Д. П. от САК, срещу решение №V-232, постановено на 18.11.2020г. от Бургаския окръжен съд, II гражданско отделение, въззивен граждански състав по в.гр.д.№1405/2020г., с което решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това предявените от И. И. Я., П. И. С., Д. И. П. и Т. И. Ц. против Т. А. Р. и В. П. Р. активно и пасивно съединени искове с правно основание чл.108 ЗС за признаване за установено по отношение на ответниците, че ищците са собственици на реална част от поземлен имот с идентификатор .....по КК и КР на [населено място], одобрени със заповед №РД-18-22/24.03.2016г. на ИД на АГКК, целият имот с площ от 2009 км., която реална част е с площ от 915 кв.м. и е в границите, защриховани в жълто в скица-приложение №5 на вещото лице по СТЕ, обявена за неразделна част от решението, и за осъждането на ответниците да предадат владението върху тази реална част, са отхвърлени като неоснователни.

Касаторите поддържат, че обжалваното въззивно решение е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. Поддържат, че в нарушение на правилото на чл.299 ГПК въззивният съд не е зачел обективните предели на силата на пресъдено нещо на влязлото в сила решение №1480 от 08.12.2008г. по гр.д.№1326/2007г. по описа на Бургаския окръжен съд, с което е признато за установено по отношение на ЗКПУ „Съгласие“, че ищците по настоящето производство са собственици на терен от 2450 кв.м., представляващ бивш парцел ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари