Решение №60134/15.12.2021 по дело №558/2018

Спорът е допуснат до касация с Определение №60423/29.06.2021 по дело №558/2018

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Какво следва да се разбира под понятието "знание за неплатежоспособност" в хипотезиса на чл. 59 ал. 3 ЗБН?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, първо отделение, в открито заседание на осемнадесети октомври, през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
РОСИЦА БОЖИЛОВА, ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

с участието на секретаря Силвиана Шишкова, като разгледа докладваното от съдия Божилова т.д. № 558/2018 год. и за да се произнесе съобрази следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „Аркус„АД против решение № 2309/09.11.2017 г. по т.д.№ 3541/2017 г. на Софийски апелативен съд, в частта му, с която е потвърдено решение № 831/02.05.2017 г. по т.д.№ 3147/2017 г. на Софийски градски съд, в частта му с която са уважени предявените от синдиците на „КТБ„ АД /в несъстоятелност / искове, с правно основание чл.59 ал.3 ЗБН, за обявяване за относително недействителни спрямо кредиторите на несъстоятелността на банката , извършени от ответника „Аркус„ АД 12 бр. прихващания, с изявления в периода 22.07.2014 г. – 30.10.2014 г., индивидуализирани в диспозитива на първоинстанционното решение. Касаторът „Аркус„ АД оспорва допустимостта на въззивното решение, по неоснователността на които доводи настоящият състав се е произнесъл с определение № 60 423/229.06.2021 г. по делото, съображенията си в което продължава да споделя и към което препраща. Обосновани са и касационни доводи за неправилност на въззивното решение, концентрирани до неправилно приложение на материалния закон, като резултат от неправилното му тълкуване, досежно смисъла на визираното в разпоредбата на чл. 59 ал. 3 ЗБН - „знание за неплатежоспособност„. Според страната, процесът на установяване на собствения капитал на банката / предвид приетото основание за неплатежоспособност на конкретната банка / се извършва от квесторите на банката, под контрола на БНБ и докато този процес не е приключил и не са съставени и оповестени финансовите и надзорните отчети на КТБ, съобразно изискванията на пруденциалния надзор / Регламент № 575/13 г. на Европейския парламент и Съвета от 26.06.2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници /, не може да се изисква и / или очаква от което и да било трето лице само да установява действителната стойност на собствения капитал на банката, т.е. дали същата е неплатежоспособна , съобразно чл. 36, ал. 2, т. 2 ЗКИ / в относимата му редакция / или не. Страната акцентира на обстоятелството, че преди обявяване на решението на БНБ за отнемане на банковия лиценз на 06.11.2014 г., третите лица не са разполагали с никакви инструменти или официални източници на информация за извършване ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Определение №60423/29.06.2021 по дело №558/2018 3
  Определение №60423/29.06.2021 по дело №558/2018
  Какво следва да се разбира под понятието "знание за неплатежоспособност" в хипотезиса на чл. 59 ал. 3 ЗБН?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №51/21.07.2020 по дело №3109/2018
  Дали знанието за „опасност от неплатежоспособност“ по см. на чл. 115, ал. 1 ЗКИ може да се приравни на знание за „настъпила неплатежоспособност“ по см. на чл. 59, ал. 3 ЗБН?
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №59/10.08.2020 по дело №1920/2018
  Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова неплатежоспособност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка – в ЗКИ и ЗБН - „знание за неплатежоспособност„ , по смисъла на чл. 59, ал. 3 ЗБН , да се обоснове със знание за решението…
 • Решение ои чл. 290 ГПК
  Решение №112/28.10.2020 по дело №1721/2019
  Допустимо ли е, предвид специалната регламентация на състоянието на банкова несъстоятелност, предпоставките за установяването й и специалната уредба на производството по несъстоятелност на банка в ЗКИ и ЗБ, „знание за неплатежоспособност“ по смисъла на чл. 59, ал. 3 ЗБН да се обоснове със знание за решението на УС на БНБ…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари