Разпореждане №60133/17.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60133

  гр. София, 17.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и. ф. заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия на Върховен касационен съд, съгласно разпореждане № 150 от 27.07.2021 г. на заместник-председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604969 от 12.08.2021 г., констатира следното:

  Преписката е образувана по касационна жалба вх. № 31019 от 04.02.2021 г. срещу решение № 12500 от 17.12.2020 г. по в. гр. д. № 6010/2019 г. на Апелативен съд - София.

  Касационното производство е по чл. 135, ал. 1 ЗЗД – II поток – IV г. о.:

  Касационната жалба отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК - препис от обжалваното решение е връчен на 29.04.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. с чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК – по преписката, след указания;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор в срок, пълномощни към отговора – постъпили по ел. поща и подписани с ел. подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка валидността на положения КЕП, която техническа проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ.

  * По преписката е налице и частна жалба с вх. № 34004 от 19.05.2021 г. срещу определение № 10113 от 19.03.2021 г. по в. гр. д. 6010/2019 г. на АС – София, постановено по реда на чл. 248 ГПК. Същата да се докладва за образуване на частно производство по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК след отстраняване на констатираните нередовности във връзка с касационната жалба.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за осъществяване на задълженията му съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“. На основание чл. 102г ГПК съдът извършва служебно техническа проверка на извършените действия в електронна форма. Същият следва да приложи разпечатка от електронните файлове, удостоверяващи валидността на положените квалифицирани електронни подписи върху постъпилите електронни документи. При условие че подписите са невалидни, съдът следва да процедира съгласно чл. 102г, ал. 2 ГПК.

  По изложените съображения, и. ф. заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 604969 от 12.08.2021 г. на Апелативен съд – София за осъществяване на задълженията му съгласно Глава единадесета „а“ от ГПК – „ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА“. На основание чл. 102г ГПК съдът извършва служебно техническа проверка на извършените действия в електронна форма. Същият следва да приложи разпечатка от електронните файлове, удостоверяващи валидността на положените квалифицирани електронни подписи върху постъпилите електронни документи. При условие че подписите са невалидни, съдът следва да процедира съгласно чл. 102г, ал. 2 ГПК.

  След отстраняване на констатираните нередовности, делото да се върне на ВКС за произнасяне по постъпилите касационна жалба и частна жалба.

  И. Ф. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

  НА ВКС И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари