Определение №60133/29.06.2021 по дело №1228/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60133

  София, 29.06.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закритото заседание на двадесет и пети май през две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Марков

  ЧЛЕНОВЕ: Ирина Петрова

  Десислава Добрева

  при секретаря ……………………………………. и с участието на прокурора……..…..................................…….…, като изслуша докладваното от съдията Емил Марков т. дело № 1228 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид:

  Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК, във вр. чл. 248 ГПК.

  Образувано е по съвместната частна касационна жалба (с вх. № 3527 от 26.ІІ.2020 г.) на Р. Д. Т., С. В. К., И. Т. И., М. Т. И. и И. И. С. – петимата от [населено място], обл. С., подадена чрез техния процесуален представител по пълномощие от САК против определението от 3.ІІ.2020 г. на Софийския апелативен съд, ГК, 10-и с-в, „инкорпорирано в решение № 299/3.ІІ.2020 г. по гр. дело № 1108/2019 г.“, с което е била оставена без уважение частната им въззивна жалба срещу първоинстанционното определение № 555/8.І.2019 г. на СГС, ГК, с-в І-8, по гр. дело № 2302/2016 г.: за отхвърляне на искането им с правно основание по чл. 248, ал. 1, предл. 2-ро ГПК за изменение на първоинстанционното решение № по същото дело в частта му за разноските.

  Оплакванията на петимата частни касатори са за постановяване на атакуваното въззивно определение както в нарушение на материалния закон, така и при допуснати от състава на САС съществени нарушения на съдопроизводствени правила. С оглед това те претендират да бъдело допуснато поисканото от тях, по реда на чл. 248, ал. 1, предл. 2-ро ГПК, изменение на първоинстанционното решение по частично уважените им преки осъдителни искове срещу ЗАД „Армеец“-София, като дължимото на техния общ процесуален представител по пълномощие от САК адвокатско възнаграждение по чл. 38, ал. 2 ЗА бъде увеличено от присъденото му такова в размер на 20 480 лв. с още 62.47 лв. (шестдесет и два лева и четиридесет и седем стотинки) и така да възлезе на 20 542.47 лв., докато присъдените в тежест на всеки един от тях разноски за изплатен от ответното застрахователно д-во хонорар за един негов адвокат от САК следвало да се намалят от общо 8 529.60 лв. - на 6 129.83 лв. /ли със сума в размер на 2 399.77 лв./ Във връзка с първото си искане частните касатори инвокират довод, че „следва да бъде присъден хонорар за всеки отделен иск“.

  В отделно изложение по чл. 284, ал. 3 ГПК към частната касационна жалба петимата й податели обосновават приложно поле на частното касационно обжалване освен с твърдението си за очевидна неправилност на атакуваното въззивно определение (основание по чл. 280, ал. 2, предл.3-то ГПК за директен достъп до касационен контрол), още и с наличието на допълнителната предпоставка по т. 1 на чл. 280, ал. 1 ГПК, изтъквайки, че с този свой акт САС се е произнесъл в противоречие с практиката на ВКС, обективирана в постановеното по реда на чл. 274, ал. 2 ГПК определение № 685/19.ХІ.2019 г. на ІІ-ро т.о. по ч. т. дело № 154/2019 г. по следните два материално- и процесуалноправни въпроса:

  1./ „В хипотезата на предявени кумулативно съединени искове, следва ли да се присъди адвокатско възнаграждение на основание чл. 38, ал. 2, във вр. ал. 1, т. 2 от Закона за адвокатурата за всеки един от исковете?“;

  2./ „При присъждане на направените от ответната страна разноски следва ли съдът да се съобрази с разпоредбата на чл. 78, ал. 3 ГПК и да изчисли последните съразмерно с отхвърлената част от исковете?“

  Ответното по касация ЗАД „Армеец“-София /ЕИК[ЕИК]/, така както и конституираните в процеса като трети лица негови помагачи, а именно [община], Агенция „Пътна инфраструктура“ /Булстат[ЕИК]/ и „Дженерали Застраховане“-София /ЕИК[ЕИК]/, не са ангажирали становища на своите представители нито по допустимостта на частното касационно обжалване, нито по основателността на оплакванията за неправилност

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари