Определение №60132/29.06.2021 по дело №1835/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60132

  София, 29.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:

  Председател: Елеонора Чаначева

  Членове: Росица Божилова

  Васил Христакиев

  разгледа в закрито заседание докладваното от съдията Христакиев т. д. № 1835 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 280 и сл. ГПК, образувано по касационна жалба на ищеца А. Ч. срещу въззивно решение на Варненски окръжен съд.

  Ответникът „Миг-маркет“ ООД оспорва жалбата.

  По реда на чл. 288 ГПК съдът прие следното.

  С първоинстанционното решение Варненският районен съд е обявил за нищожен на основание чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД сключения с ответника индивидуален договор за поддръжка и управление на общи части на сграда в режим на етажна собственост и по иска по чл. 34 ЗЗД е осъдил ответника да върне на ищеца платени въз основа на този договор такси за поддръжка и управление в общ размер 6267,60 лв., заедно със законната лихва.

  С въззивното решение Варненският окръжен съд е обезсилил първоинстанционното решение и е върнал делото за ново разглеждане от първата инстанция.

  Извода си за недопустимост на първоинстанционното решение въззивният съд е основал на констатацията, че страни по процесния договор, като възложители, са не само ищецът, но и третите за процеса лица Г. Ч. и М. Ч.. Във връзка с това е изложил правните съображения, че когато в процеса се иска прогласяването на недействителност на сделка, страните по нея са необходими задължителни другари, чието съвместно участие е условие за допустимост на производството съгласно т. 6 от ТР № 1/2013 на ВКС-ОСГТК.

  Касационната жалба е допустима като насочена срещу подлежащо на обжалване въззивно решение. Ищецът, а и останалите страни по сделката, са физически лица, без да са налице данни да са сключили договора в рамките на своя търговска или професионална дейност, съответно същите се явяват потребители по смисъла на § 13, т. 1 ЗЗП. Поради това съгласно чл. 113, изр. 2 ГПК и независимо от търговския за другата страна характер на процесния договор според чл. 286, ал. 1 ТЗ, в конкретния случай приложение намира предвиденият в чл. 280, ал. 3, т. 1, пр. 1 ГПК праг за касационна обжалваемост от 5000 лв., с оглед посочената от ищеца и стабилизирана с изтичането на срока по чл. 70, ал. 1 ГПК цена на исковете от 6267,60 лв. всеки.

  Допускане на касационно обжалване се обосновава с основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК по въпросите:

  - задължително ли е другарството на възложители по сделка за различни видове множество услуги по предявен от само един от тях иск за установяване на нищожност на сделката, и

  - необходимо ли е пределите на силата на пресъдено нещо на решение, постановено без участие в процеса на някои от страните по сделката поради нейното естество за допустимост на изпълнението ѝ без обвръзка между отделните участници в нея, да обхващат всички участници в сделката.

  Първият въпрос се явява част от по-общия въпрос за характера на необходимото другарство (задължително или факултативно) между страните по сделка при иск за установяване на нищожността ѝ. По този въпрос в хипотезата на предявяване на иска за нищожност от трето лице е образувано и висящо тълк. д. № 7/2020 г. на ВКС-ОСГТК. Задължителното тълкуване по това дело ще е от значение и за настоящото производство, независимо че разглежданият иск по чл. 26, ал. 1, пр. 1 ЗЗД е предявен не от трето лице, а от само един от участниците на едната страна по сделката, доколкото това различие не се явява съществено за определянето на вида на другарството като задължително или факултативно. С оглед на това настоящото производство подлежи на спиране съгласно чл. 292 ГПК.

  С тези мотиви съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  Спира на основание чл. 292 ГПК производството по т. д. № 1835/2020 г. по описа на ВКС, I т. о., до приключване на тълк. д. № 7/2020 г. на ВКС-ОСГТК.

  Определението не подлежи на обжалване.

  Председател: Членове:


  Свързани съдебни актове

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари