Определение №60131/28.06.2021 по дело №567/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60131

  гр. София, .28.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, I отделение, в публично заседание на десети май през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Дария Проданова

  ЧЛЕНОВЕ: Тотка Калчева

  Мадлена Желева

  при секретаря Валерия Методиева, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д. № 567 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по т.д.№ 567/2021г. по описа на ВКС е образувано по молба, подадена на 19.01.2021г. от Б. М. Б., [населено място], за отмяна на влязло в сила решение № 196/22.12.2015г. по гр.д.№ 319/2015г., постановено от Районен съд [населено място], с което на основание чл.422 ГПК е признато за установено по отношение на ЕТ „Донислав Джамбазов“, [населено място] и Б. М. Б., [населено място], вземането на ЕТ „Донислав Джамбазов“ срещу Б. М. Б. за сумата от 2169,64 лв. - главница по договор от 07.10.2010г. и за сумата от 932,29 лв. – лихва върху главницата за периода от 01.01.2011г. до 12.03.2015г. и за законната лихва върху главницата от 12.03.2015г. до окончателното й изплащане.

  Молителят се позовава на основанията за отмяна по чл.303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК, като твърди, че молбата за отмяна е подадена в тримесечен срок, считано от узнаване на решението – 12.11.2020г., на която дата е получил два броя съобщения от ДСИ Д. Ю. по изпълнително дело № 42/2020г. С молбата са направени доказателствени искания.

  Ответникът „Джамбазов строй“ ЕООД, [населено място], придобил търговското предприятие на ЕТ „Донислав Джамбазов“, заявява възражение за недопустимост на молбата за отмяна, като подадена след изтичане на срока по чл.305, ал.1, т.5 ГПК. Твърди, че длъжникът по изпълнението – настоящ молител е узнал за съдебното решение на 12.06.2020г. Представя писмени доказателства и оспорва основателността на молбата.

  С определение от 22.03.2021г. ВКС допусна писмените доказателства, представени от страните, като същите не бяха оспорени в проведеното открито съдебно заседание на 10.05.2021г.

  По допустимостта на молбата за отмяна.

  Съгласно разпоредбата на чл.305, ал.1, т.5 ГПК молбата за отмяна на основанията по чл.303, ал.1, т.5 и т.6 ГПК се подава в тримесечен срок от узнаване на решението.

  Видно от представените от молителя съобщения за наложени запор на лек автомобил (изх.№ 2108/12.11.2020г.) и възбрана на недвижим имот (изх.№ 2109/12.11.2020г.), постановени от държавен съдебен изпълнител при Районен съд [населено място], на Б. Б. е известно, че срещу него е издаден изпълнителен лист по гр.д.№ 319/2015г. и е образувано изпълнително дело № 42/2020г.

  По същото изпълнително дело са изпратени три покани за доброволно изпълнение: на 26.02.2020г., на 11.3.2020г. и на 01.06.2020г. Разписката към поканата от 26.02.2020г. е върната на 20.05.2020г., след като Б. не е открит на адреса. Разписката към поканата от 11.03.2020г. е върната на 22.05.2020г. с отбелязване, че лицето е в чужбина и баща му М. М. отказва да получи съобщението. Според разписка от 01.06.2020г. на дворната врата на адреса е залепено уведомление за явяване в двуседмичен срок за получаване на покана за доброволно изпълнение. Третата покана за доброволно изпълнение от 01.06.2020г. е връчена лично на Б. Б. на 12.06.2020г. съгласно разписка, представена от ответника и неоспорена от молителя. В тази покана е възпроизведен диспозитивът на изпълнителния лист, издаден по гр.д.№ 319/2015г. по описа на Районен съд [населено място].

  При тези данни съставът на ВКС приема, че молителят е узнал за решението по гр.д.№ 319/2015г. на 12.06.2020г., от която датата е започнал да тече срокът по чл.305, ал.1, т.5 ГПК. Молбата за отмяна е подадена на 19.01.2021г., като към тази дата е изтекъл преклузивният тримесечен срок, поради което се явява недопустима и следва да се остави без разглеждане.

  На основание чл.78, ал.4 ГПК молителят следва да заплати направените от ответника разноски по делото в размер на 600 лв. за адвокатско възнаграждение по договор от 05.03.2021г.

  Мотивиран от горното, Върховният касационен съд

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОТМЕНЯ определение от 10.05.2021г.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари