Решение №60131/29.06.2021 по дело №3082/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №36/02.02.2021 по дело №3082/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Възниква ли и при какви предпоставки право на разваляне на предварителния договор за покупко-продажба и иск за задатък, когато към сключването му купувачът по предварителния договор знае, че имотът е ипотекиран от продавача?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

при секретаря Ванюша Стоилова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 3082 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 835/30.01.2020 г., поправено с решение № 3531/16.06.2020 г. по гр.д. № 12 548/2018 г. на Софийски градски съд, с което е потвърдено решение № 31708/03.05.2018 г. по гр.д. № 40464/2017 г. на Софийски районен съд и по иска, предвиден в чл. 422, ал. 1 ГПК, е установено, че П. М. П. дължи на Е. С. С. сумите 6 000.00 лв. – задатък по предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот от 11.04.2014 г., ведно със законната лихва от 10.02.2017 г., и 1 668.34 лв. – законните лихви върху главницата в периода 19.04.2014 г. – 10.02.2017 г., за които суми е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по гр.д. № 8541/2017 г. на Софийски районен съд.

Касационен въпрос

Касационното обжалване е допуснато по материалноравния въпрос: Възниква ли и при какви предпоставки право на разваляне на предварителния договор за покупко-продажба и иск за задатък, когато към сключването му купувачът по предварителния договор знае, че имотът е ипотекиран от продавача?

Мотиви

По този въпрос настоящият състав приема, че продавачът по предварителния договор винаги знае за ипотечното право върху имота, когато той самият го е учредил с вписан договор за ипотека. Длъжникът е страна по договора с обезпечения кредитор и знае с какво се е съгласил. Когато към сключването на предварителния договор и купувачът знае за ипотеката, правото му да развали предварителния договор и да иска задатъка произтича от конкретните уговорки относно окончателния договор, който страните са се задължили да сключат. Ако обещаното е за покупко-продажба на имота, обременен с ипотечното право, купувачът може да развали предварителния договор и да иска задатъка, когато към момента, в който страните е следвало да изпълнят обещанието си, продавачът е изгубил собствеността или е сключил друг договор, от който произтичат права за трето лице, които могат да се противопоставят на купувача след придобиването на собствеността. Ако обещаното е за покупко-продажба на имота, необременен от ипотечното право, купувачът може да развали предварителния договор и да иска задатъка и когато ипотечното право не е погасено към момента, в който страните е следвало да изпълнят обещанието си.

По основателността

По касационната жалба от ответника П. М. П.. Съображения:

Правилно въззивният съд е приел, че с подписването на предварителния договор от 11.04.2014 г. страните са се задължили в срок до 11.05.2014 г. да сключат окончателния, с който ответникът да продаде на ищеца Е. С. С. на цена 62 000 лв. един свой имот в Б., кв. Г.. Правилни са и разсъжденията, че сумата 6 000 лв., платена от купувача при сключването на предварителния договор, е авансова част от уговорената цена и задатък (т.2.5 и т.3.4 от договора). Правилно въззивният съд е приел, че имотът е ипотекиран от продавача по този договор в полза на „Инвестбанк“ АД още към сключването му (ответникът го е декларирал в т.2.3), но неправилно е счел, че само поради това, че ипотечното право не е прекратено към момента, в който страните е следвало да изпълнят обещанието си (към 11.05.2014 г.), продавачът е неизправен, а за купувача е възникнало право на разваляне/ на отказ от договора, а това, че го е упражнил го легитимира като кредитор по лихвоносното вземане за сумата 6 000 лв. по

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари