Решение №60130/23.06.2021 по дело №2990/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №35/02.02.2021 по дело №2990/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: IV-то отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 3 ГПК

Анотация

Въпрос

Допустим ли е искът на член-кооператор срещу ЖСК за вземане за стойност поради направени разходи за довършване на жилището, определено като обезщетение със заповедта по чл. 100 ЗТСУ (отм.), основан на принципа на забрана за неоснователно обогатяване на един правен субект за сметка на друг, която провежда искът по чл. 59 ЗЗД?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в откритото съдебно заседание на осемнадесети май две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател:
Веска Райчева

Членове:
Зоя Атанасова, Геника Михайлова

при секретаря Ванюша Стоилова разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 2990 по описа за 2020 г.

Производството е по чл. 290 ГПК - чл. 293 ГПК.

История на спора

До касационно обжалване е допуснато решение № 138/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 300/ 2020 г., с което Сливенски окръжен съд е обезсилил решение № 138/ 08.07.2020 г. по гр.д. № 3402/ 2019 г. на Сливенски районен съд, прекратил е производството по иск на В. Д. Ф. срещу ЖСК „Изгрев–2“ [населено място], квалифициран по чл. 59 ЗЗД, за сумата 14 507.83 лв. – вземане за стойност поради разходите по строителството на обекта, определен като обезщетение и цена със заповед № РД-15-458/11.04.1989 г. по чл. 100 ЗТСУ (отм.) на председателя на ИК на ОбНС – Сливен и е осъдил ищеца да заплати на ответника на основание чл. 78, ал. 4 ГПК 400.00 лв.

Касационен въпрос

Решението е допуснато до касационно обжалване при условията по чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК по процесуалноправния въпрос: Допустим ли е искът на член-кооператор по право срещу ЖСК за вземане за стойност поради разходите, направени във връзка със строителството на жилището, определено като обезщетение и цена със заповедта по чл. 100 ЗТСУ (отм.), когато ищецът го основава на забраната за неоснователно обогатяване за чужда сметка, провеждана с иска по чл. 59 ЗЗД?

Мотиви

По този въпрос настоящият състав намира, че е допустим иск на член-кооператор по право срещу ЖСК за разходите, направени във връзка със строителството на обекта по заповедта по чл. 100 ЗТСУ (отм.}при въведени от него твърдения, че кооперацията се е обогатила неоснователно за негова сметка. При такава претенция съдът следва да извърши преценка не по допустимостта на иск с правно основание чл.59 ЗЗД, а такава по същество, за да отговори на въпроса дали специалният правен режим на имуществени отношения в ЗЖСК овластява член-кооператорът да претендира тези разходи преди с влязло в сила решение на общото събрание на ЖСК по чл. 35, ал. 1 ЗЖСК, вр. чл. 28, ал. 1, т. 6 ЗЖСК или със заместващото го съдебно решение по чл. 36, ал. 2 ЗЖСК да е определена окончателната цена на отделните обекти в ЖСК, а с това - и окончателният размер на дяловите вноски на член-кооператорите.

Мотиви:

Правото на иск в защита на субективните права на гражданите, юридическите лица и държавата има конституционно основание (чл. 56 КРБ и чл. 117, ал. 1 КРБ). То се осъществява пред съдилищата, които са длъжни да упражнят основната си компетентност на правораздаване, т.е. по разрешаване на правния спор (чл. 119 КРБ). Обикновеният законодател може да предвиди и предвижда процесуални условия и пречки (процесуални предпоставки) за възникване и упражняване на това потестативно право от публичен ред (чл. 133 КРБ). Те са свързани с правото на иск, но правните нормите, които ги уреждат, не следва да се тълкуват по начин, който да изключва възможността всяко субективно право, включително гражданското (регулираното с метода на равнопоставеност), да намери своята защита пред съд, защото тя произтичаща пряко от върховния закон. Поради това процесуалните предпоставки и пречки са свързвани с критерии за разпределяне на гражданските дела измежду различните съдилища в съдебната система (правилата за родова, местна и функционална подсъдност, а и за поставянето на някои граждански дела в компетентност на административните съдилища); с надлежната процесуална легитимация на страните,

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари