Разпореждане №60127/13.08.2021 по дело №


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60127

  гр. София, 13.08.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – и. ф. заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия на Върховен касационен съд, съгласно разпореждане № 150 от 27.07.2021 г. на заместник-председателя на ВКС и ръководител на ГК, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 604982 от 13.08.2021 г., констатира следното:

  Производство по чл. 282 ГПК във вр. с въззивно решение по производство по чл. 59, ал. 9 СК /II поток/ - IV г. о.:

  Преписката е образувана по:

  · Молба вх. № 604982 от 13.08.2021 г. на М. В. М. за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 260847 от 25.06.2021 г., постановено по въззивно гр. д. № 262/2021 г. по описа на Окръжен съд - Пловдив.

  Молбата е постъпила във Върховния касационен съд без делото.

  Има данни за подадена касационна жалба срещу въззивното решение с вх. № 280135 от 23.07.2021 г. /приложена в незаверен препис/, но не са представени доказателства за датата, на която е връчен препис от въззивното решение на молителя. С оглед на това не може да се установи дали постъпилата касационна жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК.

  Не е внесено обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение.

  Предвид изложеното, молбата е нередовна и следва да бъде оставена без движение до отстраняване на констатираните нередовности.

  По изложените съображения, и. ф. заместник-председател и ръководител на Гражданска колегия на Върховен касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ молба с вх. № 604982 от 13.08.2021 г. на М. В. М. за спиране на изпълнението на невлязлото в сила въззивно решение № 260847 от 25.06.2021 г., постановено по в. гр. д. № 262/2021 г. по описа на Окръжен съд – Пловдив.

  ДАВА УКАЗАНИЯ на молителя, в едноседмичен срок от съобщението, да:

  - внесе обезпечение, на основание чл. 282, ал. 2, вр. ал. 3 ГПК, в размер на 1 000 /хиляда/ лева, по сметка на ВКС за обезпечения в БНБ - BIC:BNBGBGSD, IBAN: BG 15 BNBG 9661 3300 1781 03, както и да представи доказателства, удостоверяващи извършеното плащане;

  - да представи заверени преписи от въззивното решение и подадената от него касационна жалба, на която да са видни входящият номер и датата на постъпването ѝ в регистратурата на съда;

  - да представи доказателства /в заверен препис/ за датата, на която му е връчен препис от въззивното решение, удостоверяващи, че постъпилата касационна жалба е подадена в срока по чл. 283 ГПК.

  При неизпълнение на указанията в срок молбата подлежи на връщане.

  И. Ф. ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ

  НА ВКС И РЪКОВОДИТЕЛ НА ГК:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари