Определение №60127/20.10.2021 по дело №2866/2021

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

През коя година следва да е подписана от прехвърлителите декларация по чл. 264 ДОПК, когато прехвърлянето на наследствени имуществени права върху недвижими имоти и вписването на прехвърлителната сделка в Агенция по вписванията се осъществяват в различни календарни години - годината, през която е подписан договор за прехвърляне на имуществените права от страните по сделката пред нотариус или годината, през която вече подписаният договор е заявен за вписване?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд, второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на петнадесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ПЛАМЕН СТОЕВ

ЧЛЕНОВЕ:
ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА, РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

изслуша докладваното от съдията Пламен Стоев ч. гр. дело № 2866 по описа за 2021 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

История на спора

Образувано е по частна касационна жалба на Н. Б. В. от [населено място] срещу определение № 270857 от 24.06.2021 г., постановено по ч. гр. д. № 3286/2021 г. по описа на Софийския градски съд.

Касаторът счита определението за неправилно и незаконосъобразно, поради което иска неговата отмяна.

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о., след преценка на данните и доводите по делото, приема следното:

Частната жалба е процесуално допустима - подадена е от легитимирано лице, в преклузивния срок по чл. 276, ал. 1 ГПК и срещу подлежащи на обжалване съдебни актове.

С обжалваното определение окръжният съд е потвърдил определение № 187 от 10.02.2021 г. на съдия по вписванията при Софийския районен съд, с което е отказано вписването на договор за продажба на наследство, по заявление № 6716 от 10.02.2021 г. по описа на Служба по вписванията – София.

За да постанови обжалваното определение, въззивният съд е приел, че на 10.02.2021 г. жалбоподателката е подала заявление за вписване на договор за покупко-продажба на наследство по чл. 212 ЗЗД от 22.12.2020г., към което са представени декларации по чл. 264, ал. 1 ДОПК за 2020 г. Изложени са съображения, че съгласно тази разпоредба заявителят е следвало да представи актуална декларация за 2021 г. за липсата на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски на прехвърлителите, като наличието или липсата на данъчни задължения за имот се удостоверява в данъчната оценка. Доколкото останалите задължения възникват и/или падежират в периоди не по-дълги от една календарна година, е налице задължение за представяне на актуално за съответната година удостоверение за наличие или липса на данъчни задължения в данъчната декларация, а за останалите видове задължения, описани в чл.264, ал.1 ДОПК – посредством задължение за представяне на актуална декларация. Посочено е, ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари