Определение №60127/16.08.2021 по дело №2388/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60127

  София, 16.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 2388/2019 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба вх. № 2122 от 15.03.2021 г.от Н. Т. Т. за допълване на определение № 22 от 22.01.2021 г. по гр. д. № 2388/2019 г. по описа на ВКС, I г. о., в частта за разноските, като бъдат присъдени направените от молителя разноски по делото за адвокатско възнаграждение за защита пред касационната инстанция.

  В срока по чл. 248, ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от насрещните страни Л. С. М. и М. Н. С., в който са изразили становище, че молбата е недопустима, тъй като определението, чието допълване се иска, е окончателно, влязло е в сила, а ответникът е пропуснал срока по чл. 248 ГПК. В случай, че молбата по чл. 248 ГПК бъде преценена като допустима, правят възражение за прекомерност на заплатеното от молителя адвокатско възнаграждение.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид:

  С определение № 22 от 22.01.2021 г. по гр.д. № 2388/2019 г. на ВКС, І г.о., постановено в производство по чл. 288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 555 от 07.03.2019 г. и на допълнително решение № 728 от 14.04.2020 г., и двете постановени по гр.д. № 690/2018 г. на Софийски апелативен съд, по подадената против тях касационна жалба от Л. С. М. и М. Н. С.. С това определение касационната инстанция не се е произнесла по искането на Н. Т. Т., заявено с отговора на касационната жалба, за присъждане на направените разноски за адвокатско възнаграждение за касационното производство.

  Определението по чл. 288 ГПК е необжалваемо, поради което едномесечният срок по чл. 248, ал.1 ГПК, в който страните могат да направят искане за неговото допълване или изменение му в частта за разноските, започва да тече от датата на постановяването му.

  В случая определението е постановено на 22.01.2021 г. Едномесечният срок по чл.248, ал.1 ГПК е изтекъл на 22.02.2021 г. Молбата за допълване по реда на чл. 248 ГПК е подадена на 15.03.2021 г., т.е. след изтичане на срока. Поради това същата следва да се остави без разглеждане като просрочена.

  Водим от гореизложеното съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молба вх. № 2122 от 15.03.2021 г., подадена от Н. Т. Т., за допълване на определение № 22 от 22.01.2021 г. по гр. д. № 2388/2019 г. по описа на ВКС, I г. о. в частта за разноските.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва с частна жалба пред друг тричленен състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщаването му на молителя.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари