Разпореждане №60126/10.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60126

  гр. София, 10.11.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607635 от 08.11.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК – II поток

  Постъпила е частна жалба вх. № 7535 от 05.08.2021 г. срещу определение № 795 от 21.07.2021 г., постановено по в. гр. д. № 20201200501258 по описа за 2020 г. на Окръжен съд Благоевград.

  Частната жалба отговаря частично на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК - препис от определението е връчен на 29.07.2021 г.;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  3/ няма приложено пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК – приложено е само преупълномощаване – л. 34 от възз. дело;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК – постъпил отговор по ел. поща вх. № 8654 от 16.09.2021 г. – в срок /препис от частната жалба е връчен на 10.09.2021 г./, като не може да се установи дали отговорът е подписан с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването му. Такава проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ. Адв. пълномощно – л. 14, л. 21 и л. 27 от І-инст. дело и л. 33 от възз. дело.

  Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, както следва:

  - за представяне на надлежно адвокатско пълномощно за процесуално представителство пред ВКС, съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК, за адв. Д. С., с оглед обстоятелството, че е приложено само преупълномощаване от адв. П. П., чието пълномощно липсва по делото;

  - за извършване на служебна проверка дали отговорът на частната жалба е подписан с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването му, както и за прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения КЕП върху електронния документ;

  - в случай, че отговорът не е подписан с квалифициран електронен подпис или положеният КЕП не е валиден или не принадлежи на подателя, на страната следва ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари