Решение №60126/16.08.2021 по дело №944/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60126

  София, 16.08.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесети юли две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  при участието на секретар

  изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА

  гр.дело № 944 /2020 година, и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл.248 ал.1 ГПК.

  Образувано молба вх. Nо2793/ 01.04.2021 год. от адв. В. Г. - САК, като пълномощник на ответниците по молбата за отмяна Л. И. Г., Е. Б. С., А. В. Г., С. И. Т., А. И. В., Г. Ф. М., С. Ц. Д., Ц. Ц. Д., П. Д. З., М. П. Б., А. М. Б., Т. Б. С., И. Е. В. и М. Т. Б., всички от [населено място] и заявено искане да бъде постановено допълнително решение, с което касационният съд да се произнесе по искането за разноски, тъй като няма произнасяне по това искане с решението за оставяне без уважение искането на Търговско дружество „Кваликом-авто“ ООД–София, представлявано от Управителя П. К. за отмяна. Претендират се разноски за отменителното производство за сумата 2 100 лв.( две хиляди и сто лв.)

  В дадени на насрещната страна Търговско дружество „Кваликом-авто“ ООД–София, представлявано от Управителя П. Кърмов срок за отговор не е постъпило становище по искането за присъждане на разноски.

  След преценка на данните по делото, изпълнение процедурата по реда на чл. 248 ал. 2 ГПК , настоящият състав на ВКС намира:

  Молбата е подадена в срока по чл. 248 ал. 1 ГПК и е процесуално допустима.

  С Решение № 58/2020 год. от 9.01.2021 год., постановено по гр.д. № 944/20 година на ВКС, II г.о. е оставена без уважение молбата за отмяна на ТД „Кваликом-авто“ ООД–София, представлявано от Управителя П. К., подадена чрез процесуалните представители адв. А. М. и адв. С. А., и двете САК на влязлото в сила Решение № 4156/12.06.2017 год. постановено по в.гр.д. Nо 812/2015 год. на Софийския градски съд, ГО II B състав, в частта, с която е отменено Решението по гр.д. Nо 53808/2010 год. на СРС по отхвърлените ревандикационни искове и е постановено ново, с което е прието за установено по отношение на търговското дружество, че ищците – ответници по молбата за отмяна Л. И. Г., Е. Б. С., А. В. Г., С. И. Т., А. И. В., Г. Ф. М., С. Ц. Д., Ц. Ц. Д., П. Д. З., М. П. Б., А. М. Б., Т. Б. С., И. Е. В., С. Г. М., Ц. В. Г., Н. Г. М., К. Ф. М., В. К. Т., Б. А. С., К. Б. С., Б. К. Б., В. К. Б., Н. В. Е., Ц. В. Е., А. Б. С.-Б. и Б. Б. М., са собственици на основание земеделска реституция и наследство на недвижим имот- Нива, пл. № * по КВС на [населено място], кв. О., м.“Б.“.

  Няма спор, че с цитираното решение няма произнасяне по разноските, въпреки че такива са поискани своевременно в хода на производството.

  Като приема, че правото на разноски по делото е имуществено право на страната, която е постигнала „позитивен правен резултат“ в рамките на осъществената защита по спора по същество, респ. при обжалване пред съответната съдебна инстанция, и съгласно чл. 81 ГПК във вр. с чл. 78 ГПК, намира, че претендираните разноски от ответниците по молбата за отмяна следва да се присъдят в пълен размер .

  Съдът присъжда онези разноски на страната, които са доказани със съответните надлежни доказателствени средства - ТР 6/2012 год. на ОСГТК на ВКС. След като констатира, че искането за присъждане на разноски от страна на ответниците по отмяната и на база на представения писмен Договор за права защита и съдействие ( л.252), настоящият състав на ВКС приема, че молбата е основателна и следва да

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари