Разпореждане №60125/10.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60125

  гр. София, 10.11.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607647 от 08.11.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 303/304 ГПК - I поток

  Молба вх. № 66574 от 31.08.2021 г. за отмяна на влязло в сила постановление за възлагане от 29.01.2020 г. по изп. дело № 395/2015 г. на ЧСИ А. А.:

  1/ отговаря на изискванията на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК;

  2/ съдържа изложение на основанията за отмяна съгласно чл. 306, ал. 1 ГПК – по преценка /посочен е чл. 303, ал. 1, т. 5 ГПК/;

  3/ молбата за отмяна е подадена лично;

  4/ внесена е държавна такса в размер на 50 лв. при общо дължима такса в размер на 1497.75 лв., съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, вр. чл. 23 ТТРЗЧСИ. Следва да бъде довнесена държавна такса в размер на 1447.75 лв.;

  5/ осъществена е процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК - постъпил по имейл отговор вх. № 5902 от 28.10.2021 г., подписан с електронен подпис – в срок /препис от МО е връчен на 25.10.2021 г. по ел.поща – разпечатка от ел. поща - л. 1666 от изп. дело № 20158260400395, том VІ/; адв. пълномощно – л. 436 от изп. дело № 20158260400395, том ІІ. Не може да се установи дали отговорът е подписан с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването му. Такава проверка може да бъде служебно извършена единствено от администриращия жалбата съд, в чиято електронна система е постъпил електронният документ;

  6/ молбата за отмяна не е вписана съгласно чл. 112, б „к“ ЗС.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 306, ал. 1, вр. с чл. 260 и чл. 261 ГПК, както следва:

  - за вписване на молбата за отмяна съгласно чл. 112, б. „к“ ЗС;

  - за довнасяне на държавна такса в размер на 1447.75 лв., съгласно чл. 306, ал. 1, вр. чл. 261, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 1 ТДТССГПК, вр. чл. 23 ТТРЗЧСИ;

  - за извършване на служебна проверка дали отговорът на молбата за отмяна е подписан с квалифициран електронен подпис и дали същият е валиден към датата на подаването му, както и за прилагане на разпечатка от електронния файл, удостоверяващ валидността на положения КЕП върху електронния документ;

  - в случай, че отговорът не е подписан ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари