Определение №60125/16.08.2021 по дело №3249/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60125

  София, 16.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 3249/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба вх. № 1688 от 26.02.2021 г., подадена от П. П. С. чрез неговия пълномощник адв. Б. Д., за допълване на определение № 29 от 25.02.2021 г. по ч.гр.д. № 3249/2020 г. на ВКС, І г.о., в частта за разноските.

  В срока по чл. 248, ал.1 ГПК е подаден писмен отговор от насрещната страна С. Ж. Ж. чрез неговия процесуален представител адв. Б. Ж., в който изразява становище, че молбата е неоснователна. Поддържа, че администриращият съд неправилно е разпоредил връчване на препис от частната жалба, предмет на ч.гр.д. № 3249/2020 г. на ВКС, І г.о., на насрещната страна-ответник по делото, тъй като делото е било прекратено преди на ответника да е бил връчен препис от исковата молба, и следователно, за ищеца не е възникнала отговорност за разноски. На следващо място прави възражение за прекомерност на заплатеното от молителя адвокатско възнаграждение за отговор на частната касационна жалба..

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид:

  Производството по ч.гр.д. № 3249/2020 г. на ВКС, І г.о., е образувано по частна касационна жалба, подадена от адв. Б. Ж. като пълномощник на С. Ж. Ж., срещу въззивно определение № 260002 от 07.08.2020 г. по ч.гр.д. № 307/2020 г. на Варненския апалативен съд, с което е било потвърдено определение № 1866 от 25.06.2020 г. по гр.д. № 1384/2020 г. на Окръжен съд-Варна за прекратяване на производството по делото на основание чл. 130 ГПК.

  Препис от частната касационна жалба е връчен на насрещната страна П. С., който е подал писмен отговор, в който е изразила становище, че не са налице основания за допускане на касационно обжалване на въззивното определение, а по същество-че същото е правилно и законосъобразно. С отговора е заявено искане за присъждане на разноски за адвокатско възнаграждение за изготвянето му, като са представени и доказателства /пълномощно и договор за правна защита и съдействие серия А № 916160 от 16.11.2020 г./, че договореното възнаграждение от 2 800 лв. е заплатено.

  С определение № 29 от 25.02.2021 г. по ч.гр.д. № 3249/2020 г. на ВКС, І г.о., не е допуснато касационно обжалване на въззивното определение. С това определение касационната инстанция не се е произнесла по отговорността за разноски.

  С оглед изхода на делото, настоящият състав намира, че на основание чл. 78, ал.3 ГПК на молителя се дължат разноски за адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор на частната касационна жалба. Неоснователни са доводите на насрещната страна С. Ж. за това, че не са налице предвидените в закона предпоставки за ангажиране на отговорността му за разноски, тъй като на молителя не е следвало да се изпраща препис от частната касационна жалба, защото производството по делото е било прекратено преди на същия да е бил връчен препис от исковата молба Тези доводи са в противоречие с разпоредбата на чл. 276, ал.1 ГПК, съгласно която, след като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. Едва след изтичане на срока по ал.1, частната жалба, заедно с отговора, ако такъв е бил подаден, се изпращат на по-горестоящия съд. Съдебната практика, на която се позовава страната, касае отговорността за разноски при прекратяване на делото преди връчване на препис от исковата молба на ответника. Тя е неприложима към отговорността за разноски в производство по обжалване на прекратителното определение, които се дължат на общо основание по правилата на чл. 78 ГПК.

  Основателно е възражението за прекомерност на заплатеното от молителя П. С. адвокатско възнаграждение за изготвяне на отговор

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари