Разпореждане №60124/10.11.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60124

  гр. София, 10.11.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607603 от 08.11.2021 г., констатира следното:

  Производството е по чл. 274, ал. 3 ГПК – I поток

  Постъпила е частна касационна жалба вх. № 1674 от 16.09.2021 г. срещу определение № 191 от 02.09.2021 г., постановено по ч.в.гр. д. № 20211800500614 по описа за 2021 г. на Софийския окръжен съд. Жалбата:

  1/ е подадена в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК (препис от обжалваното определение е връчен на частния касатор на 10.09.2021 г.);

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 274, ал. 4 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  4/ приложено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – изложението /2 стр./ не е подписано от адв. И.;

  5/ приложено е пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, във вр. с чл. 261, т. 2 ГПК - към частната касационна жалба;

  6/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;

  7/ осъществена е процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил отговор вх. № 2368 от 27.10.2021 г. – в срок /препис от частната касационна жалба е връчен на 19.10.2021 г./; адв. пълномощно – л. 69 от І-инст. дело.

  Предвид изложеното, постъпилата частна касационна жалба е нередовна, не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 274 и сл. ГПК и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за привеждане в съответствие с тях, а именно: за даване на указания за полагане на саморъчен подпис на изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК от процесуалния представител на частния касатор адв. И. К. И..

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  РА З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка вх. № 607603 от 08.11.2021 г. на Софийския окръжен съд за извършване на проверка на редовността и отстраняване на допуснатите нередовности, с оглед дадените указания.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари