Решение №60124/26.07.2021 по дело №1772/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60124

  София, 26.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и трети юли две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 1772/2020 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 247 ГПК.

  С молба вх. № 65257/21.06.2021 г. /п. кл. от 19.06.2021 г./ адв. М. Т. - процесуален представител на съделителя Н. Г. Х., е поискала да се извърши поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 43/11.06.2021 г. по гр. д. № 1772/2020 г. по описа на ВКС на РБ, I-во г. о., в частта, с която в сила е оставено въззивното решение № ІІІ-101/20.12.2019 г. по в. гр. д. № 844/2019 г. на Бургаския окръжен съд в частта, с която е отхвърлен предявеният от Н. Г. Х. срещу Х. Н. Х., М. Г. Х. и Г. Н. Х. иск за делба на първи жилищен етаж /етажа над сутеренния/ от жилищна сграда с идентификатор .........., построена на уличната регулация към [улица]в поземлен имот с идентификатор ..........по кадастралната карта на [населено място].

  Твърди се, че в исковата молба ищецът Н. Х. изрично е посочил, че е изключителен собственик на първия етаж от процесната сграда и този етаж не следва да бъде включен в делбената маса, т. е. ищецът не е поискал неговата делба.

  От ответниците по молбата М. Г. Х. и Г. Н. Х. не е подаден отговор; отговор е получен от адв. С. Ц. - процесуален представител на Я. С. Х., М. Х. М. и С. Х. М. в качеството им на процесуални правоприемници на Х. Н. Х., които считат молбата за неоснователна.

  Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., като провери данните по делото, намира следното:

  На първо място: видно от представеното със становището на адв. С. Ц. удостоверение за наследници изх. № Г.-2016-223/08.06.2021 г. на [община], Х. Н. Х. е починал на 04.06.2021 г. и е оставил за наследници по закон Я. С. Х. - съпруга, и М. Х. М. и С. Х. М. - дъщери. Съгласно чл. 227 ГПК когато страната умре, производството по делото продължава с участието на правоприемника. Настъпилото в хода на делото процесуално правоприемство налага да бъдат конституирани процесуалните правоприемници на първоначалния съделител Х. Х..

  На следващо място: изложените в молбата съображения, с които е мотивирано искането, по същността си представляват довод за недопустимост на решението поради произнасяне свръхпетитум, който порок не може да се поправи по реда на чл. 247 ГПК. Те не държат сметка за това, че съдът се е произнесъл в съответствие с петитума на исковата молба, който съдържа искане за допускане на делба освен на поземления имот, и на сградата с идентификатор .........., както и със заявеното с отговора на съделителя Х. Х. искане до делба да бъде допусната цялата еднофамилна двуетажна сграда с идентификатор ............./л. 43 от първоинстанционното дело/.

  Доколко молителят е инициирал производство по чл. 247 ГПК, съдът следва да се произнесе по твърдението за наличие на очевидна фактическа грешка.

  Очевидна фактическа грешка по смисъла на чл. 247 ГПК представлява несъответствието между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението.

  В разглеждания случай не се констатира такова несъответствие да е налице.

  Видно от мотивите към решение № 43/11.06.2021 г. по гр. д. № 1772/2020 г. по описа на ВКС на РБ, I-во г. о., съставът на касационната инстанция е формирал воля по въпроса дали първият жилищен етаж от жилищната сграда с идентификатор ..............е съсобствен и между кои съделители и след като е обсъдил данните по делото във връзка с доводите и възраженията на страните, е приел, че този обект е собственост на съделителя Н. Х., поради което

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари