Определение №60124/02.08.2021 по дело №1610/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60124

  София, 02.08.2021 г.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и шести май, две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател : ПЛАМЕН СТОЕВ

  Членове : ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

  РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

  изслуша докладваното от съдия Първанова гр. дело № 1610/2021 г.

  Производството е по чл. 288 ГПК.

  Образувано е по касационни жалби вх.№ 260142/21г. и вх.№261878/21г. на М. Й. Й. и Т. И. Й., чрез пълномощника им адвокат Д. Г., срещу въззивно решение от 14.10.2020г. по гр.д.№366/2020г. на Софийския окръжен съд и решение № 260025/2021г., постановено по същото дело, с което е оставена без уважение молбата на М. Й. Й. и Т. И. Й. по реда на чл.250, ал.1 ГПК.

  Касаторите са правоприемници /наследници по закон/ на починалия в хода на процеса /след постановяване на основното въззивно решение/ Й. Н. Й., който е обжалвал с въззивна жалба решение №112/20г. по гр.д.№437/2017г. на РС-Сливница в частта, с която делба на УПИ **, кв.4 по плана на [населено място], м.Б., е допусната при равни квоти и в частта, с която по реда на чл.344, ал.2 ГПК е постановено как ще се ползват делбените имоти до приключване на съдебното производство.

  С въззивното решение от 14.10.2020г. по гр.д.№366/20г. /постановено по въззивната жалба на Й. Й. и насрещната въззивна жалба на С. Н. В./, е потвърдено решение №112/25.04.2019г. по гр.д.№437/2017г. в частта, с която е отхвърлен искът на С. В. за допускане на делба на имот – УПИ **, кв.4 по плана на [населено място], а също и в частта, имаща характер на определение по чл.344,ал.2 ГПК, с което е постановено разпределение ползването на делбените имоти до завършване на делбеното производство.

  С решение № 260025/21г. по гр.д.№366/20г. на СОС е оставена без уважение молба на М. Й. и Т. Й. /правоприемниците в процеса на починалия Й. Й./ с правно основание чл.250, ал.1 ГПК за постановяване на допълнително решение, с което съдът да се произнесе в частта относно квотите в УПИ **, кв.4 – 1098/1396 ид.ч. за молителите и 298/1396ид.ч. за ответницата по молбата.

  Касационната жалба на М. Й. Й. и Т. И. Й. касае основното въззивно решение и решението по чл.250 ГПК само в частта относно квотите, при които е допуснат до делба на УПИ **, кв.4 по плана на [населено място], м.Б., както и в частта, имаща характер на определение по реда на чл.344,ал.2 ГПК. В останалата част, с която е отхвърлен предявеният от С. В. иск за делба, то не е предмет на касационен контрол.

  Върховният касационен съд, състав на ІІ г.о. намира, че във въззивното решение е допусната очевидна фактическа грешка, която следва да бъде отстранена, с оглед правилното определяне предмета на делото. В мотивите си въззивният съд е посочил, че предмет на въззивната жалба на Й. Й. /и на въззивното дело/ е първоинстанционното решение в частта, с която е допусната делба на УПИ **,кв.4 по плана на [населено място], м.Б., при равни квоти, като се иска делбата на имота да се допусне при квоти 1098/1396 за Й. Й. и 298/1396 за С. В.. Й. обжалва и инкорпорираното в решението определение по чл.344, ал.2 ГПК, с което е уважено искането за разпределяне на имотите между страните. Предмет на въззивната жалба на С. В. е първоинстанционното решение в частта, с която е отхвърлен искът и за делба на имот – УПИ **, кв.4 по плана на [населено място].

  В мотивите въззивният съд е посочил, че намира първоинстанционното решение за законосъобразно и правилно в обжалваните му части, поради което е приел, че следва да бъде потвърдено. В диспозитива на решението липсва отразяване на така формираната воля за потвърждаване на първоинстанционното решение в частта относно квотите, при които е допусната делбата на имот УПИ **, кв.4 по плана на [населено място], м.Б.. С молба по реда на чл.250 ГПК настоящите касатори са поискали допълване на въззивното

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари