Определение №60123/09.06.2021 по дело №1456/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60123

  гр. Софияя 09.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на втори юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като взе предвид докладваното от съдия Галина Иванова т. д. 1456 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Постъпила е молба вх. № 4334 от 21.05.2021 г. по т.д. 1456/20 г., ВКС, 2 ТО от И. Б. М., с която излага съображения, че не притежава средства да заплати държавна такса в размер на 42 753 лв за разглеждане на касационната й жалба. Сочи, че е непосилна за нея с оглед имущественото й и семейното й състояние. Представя декларация за семейно и материално положение, имотно състояние, актове за раждане на децата й и удостоверение за доходите на съпруга й в последната година.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  С определение № 109 от 5.3.2021 г. по т.д. 1456/20 г., е допуснато касационно обжалване на въззивното решение № 66 от 26.02.2020 г. по в.т.д. 181/19 г., Апелативен съд – Велико Търново. Дадена е възможност на касатора И. М. да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 42 753 лв.

  С оглед отправеното искане от касатора за освобождаване от дължимата държавна такса, на основание чл. 83, ал. 2 от ГПК, съдът съобрази декларираните от касатора обстоятелства, че не получава месечен доход, като не е декларирала друг доход, има сключен граждански брак, има жилище с площ от 100 кв.м. в [населено място], обл. Р., не притежава, нито тя, нито съпругът й дялове и акции, не притежават тя и съпругът й влогове, не страдат от заболявания тя или съпругът й, или други лица, на които осигуряват издръжка. Видно от удостоверенията за раждане, И. М. има две деца, на 12 години и на 7 години.

  Съдът извърши служебно справка в Службите по вписвания и установи, че за И. Б. М. има данни за притежавано от нея жилище, посочено и в декларацията, жилищен имот, находящ се в [населено място], обл. Р.. Както и че е придобила през 2008 г. недвижими имоти, представляващи ниви, с площ 32 ,653 дка и с площ 6 дка (впоследствие продадени според посоченото в справката), както и е вписана искова молба на иск за делба на един апартамент в [населено място], жилище с площ 95,60 кв.м. Видно от решение за допускане на делба № 189 от 24.04.2017 г. по в.гр.д. 173/17 г., ОС – Русе, приложено по делото, е допуснат до делба един апартамент в [населено място], ул. „Братя М. № 90, вх. А, ет. 3, с площ 95,60 кв.м. като делът на И. М. е 1/6 ид.ч. Няма данни това решение да е обжалвано. Съдът приема, че И. М. е притежавала недвижими имоти, представляващи земеделски земи, но е отчуждила същите преди повече от 10 години. Не са декларирани доходи или налични парични средства. Единствено съпругът на М. работи, като според данните от декларацията, с дохода от неговата работна заплата се издържа четиричленното семейство, с две деца. Молителката е в трудоспособна възраст, няма данни за заболявания, които да препятстват нейната трудова заетост или заетост, която да носи приходи за нея и семейството. Няма данни за други разходи извън издръжката на семейството.

  С оглед на декларираните данни, както и събраните доказателства относно имущественото, семейното и здравословното състояние на молителката, както и дължимата държавна такса, настоящият съдебен състав съобрази, че следва да освободи същата от внасянето й за сумата над размер от 3 000 лв. до 42 753 лв. За да вземе това решение съобрази, че дължимата държавна такса, определена в чл. 18, ал.2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, събирани от съдилищата, е 42 753 лв. Прецени, че молителката е в работоспособна възраст и не страда от заболявания, както и че има собствено жилище.

  По изложените съображения Върховният касационен

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари