Решение №60122/11.01.2022 по дело №656/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №60447/12.07.2021 по дело №656/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

За конституционносъобразността на материалноправна норма, на която е придадено обратно действие.

Отговор
За да прочетете пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си ВХОД или да закупите абонамент КУПЕТЕ СЕГА

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, І отделение, в публично заседание на единадесети октомври през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Тотка Калчева

ЧЛЕНОВЕ:
Вероника Николова, Мадлена Желева

при секретаря Валерия Методиева, след като изслуша докладваното от съдия Калчева, т.д.№ 656 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на А. Б. Близнашка, гр. София срещу решение № 2703/05.12.2019 г., постановено по т.д. № 301/2018 г. от Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 2056/03.11.2017 г. по т.д. № 1464/2017 г. на Софийски градски съд в частта, с която е обявено за относително недействително по отношение на кредиторите на несъстоятелността, по иск с правно основание чл.59, ал.5 ЗБН, предявен от А. Н. Д. и К. Х. М. в качеството им на синдици на „КТБ“ АД /н./, против А. Б. Близнашка, Изявление за прихващане с вх. № 9750/24.10.2014 г. на „КТБ“ АД /н./ между вземане на А. Б. Близнашка, придобито от Е. В. Р. по договор за цесия от 21.10.2014 г. и произтичащо от договор за депозит № 113768/08.08.2013 г., и нейно ликвидно задължение към „КТБ“ АД /н./, произтичащо от договор за банков кредит от 26.05.2014 г., освен за частта, която всеки от кредиторите на несъстоятелността би получил при разпределението на осребреното имущество, като действието на прихващането в тази му част се отлага до изпълнението на окончателната сметка за разпределение по чл.104 ЗБН, на основание чл.59, ал.6 ЗБН.

Касаторът поддържа, че решението е неправилно, тъй като въззивният съд е приложил нормата на чл.59, ал.5 ЗБН в редакцията й след изменението с ДВ бр.22 от 13.03.2018г., която не е действала към датата на осъщественото прихващане. Изменението на закона и предвиденият ретроактивен ефект са в противоречие с констутиционни разпоредби, поради което не следвало да се съобразяват от съда. Моли решението да се отмени.

Ответникът по жалбата синдиците на „Корпоративна търговска банка“ АД /н./ оспорва жалбата. Излага съображения, че с изменението на закона от 13.03.2018г. не е придадено същинско обратно действие на нормата, както и че са налице предпоставките за обявяване на относителна недействителност на прихващането в редакцията на чл.59, ал.5 ЗБН към ДВ бр.98/28.11.2014г. Моли обжалваното решение да се потвърди. Претендира разноски.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, І ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

  • Решение ои чл. 290 ГПК
    Решение №60168/17.01.2022 по дело №1317/2020
    Коя е приложимата редакция на чл. 59, ал. 5 ЗБН към прихващанията, извършени преди изменението със Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2014г. /ДВ, бр.98 от 21.11.2014г./, вр. с §8 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона…

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари