Решение №60122/29.10.2021 по дело №1256/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №185/06.04.2021 по дело №1256/2020


Класификация

  • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
  • Колегия/Отделение: II-ро отделение, Търговска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 1 т. 1 ГПК

Анотация

Въпрос

Следва ли съдът, при разглеждане и произнасяне по специалните отменителни искове по чл. 216, ал. 1 ДОПК, да разгледа възражението и вземе в предвид погасяването на конкретните публични задължения, установени към датата на извършване на разпоредителните сделки с имущество на длъжника?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, второ отделение в открито заседание на 29 септември, две хиляди, двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ТАТЯНА ВЪРБАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОЯН БАЛЕВСКИ, ПЕТЯ ХОРОЗОВА

и при участието на секретаря Силвиана Шишкова като изслуша докладваното от съдия Боян Балевски търговско дело №1256/20 г. и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 290 от ГПК.

История на спора

Допуснато е касационно обжалване по касационна жалба от страна на пълномощника на Асгеир А. Гудмундсон и „Саудиш Инвестмънтс Груп“ЕООД на въззивно решение №158/07.01.2020 г. по т.д. №302/2019 Бургаския апелативен съд, с което потвърдено решение №320/16.08.2019 г. по т.д. № 425/17 на ОС-Бургас , с което е обявен на основание чл. 216, ал. 1, т. 2 ДОПК за относително недействителен спрямо ищеца- Държавата чрез НАП, договор за покупко-продажба на недвижими имот, сключен с нот.акт № 194, т.2 рег.№3587, дело № 347 от 22.10.2013 на нотариус О. Ж., с р-н на действие: РС-гр.Бургас, по силата на който „Саудиш Инвестмънтс Груп“ЕООД е продал на Асгеир А. Гудмундсон три недвижими имота, подробно описани в нотариалния акт, за сумата от 62 000 лева-общо, както и в частта за разноските.

В касационната жалба се навеждат оплаквания за неправилност на въззивното решение, доколкото при постановяването му съдът е отказал да разгледа възражението на ответниците за погасяване по давност на конкретното публично задължение, основано на ревизионен акт № 900414/18.06.2009 г. в общ размер на 270 443,45 лева, от които 235 553,64 -главница и 34 889,81 лева-лихва за забава, както и отхвърлянето на довода, че отразената в нотариалния акт цена на продажбата представлява остатък след прихващане на реалната цена на сделката с насрещни задължения на купувача към продавача.

Ответникът по касационната жалба НАП в писмен отговор изразява становище за недопускане на касационно обжалване, което се подържа и в открито заседание от процесуалния представител.

Касационен въпрос

С определение постановено по настоящото дело по реда на чл.288 ГПК, въззивното решение, в съответната част, е допуснато до касационно обжалване на основание чл.280 ал.1,т.1 ГПК за проверка за съответствие със задължителната практика на ВКС: постановките в мотивите към т.2 на ТР №2/2017 на ОСГТК по въпроса, следва ли съдът при разглеждане и произнасяне по специалните отменителни искове по чл.216 ал.1 ДОПК да разгледа възражението и вземе в предвид погасяването на конкретните публични задължения, установени към датата на извършване на разпоредителните сделки с имущество на длъжника.

Мотиви

Върховният касационен съд, Търговска колегия, второ отделение , след преценка на данните по делото и съобразно правомощията си по чл.290 ГПК и сл. констатира следното:

При постановяване на решението си, съставът на въззивния съд е изложил следните съображения:

Със заповед на началник сектор „РП“, отдел „КД“, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП [населено място] за възлагане на ревизия № 801555/12.12.2008 г. и заповед на началник сектор „РП“, отдел „КД“, Дирекция „Контрол“ при ТД на НАП [населено място] за възлагане на ревизия № 900414/ 23.03.2000 г., е образувано ревизионно производство спрямо ответника „Саудиш Инвестмънтс Груп“ ЕООД. Заповедите са връчени на представител на дружеството на 22.12.2008 г., респективно – 1.04.2009 г..

Атакуваната в настоящото производство сделка е сключена на 22.10.2013 г., с нот.акт № 194, т.2 рег.№3587, дело № 347 от 22.10.2013 на нотариус О. Ж., с р-н на действие: РС-гр.Бургас, т.е. след връчване на заповедта на възлагане на ревизията. С ревизионен акт № 900414/ 18.06.2009 г. са установени публични задължения в тежест на дружеството - въззивник в размер на 270 442,81 лева. Няма данни ревизионният акт да е бил обжалван, поради което следва да се приеме, че същият е влязъл

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари