Решение №60121/28.06.2021 по дело №477/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60121

  Гр.София, 28.06.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ наказателно отделение, в открито съдебно заседание на двадесет и първи юни, 2021 година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:ТЕОДОРА СТАМБОЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ:БИСЕР ТРОЯНОВ

  ДИМИТРИНА АНГЕЛОВА

  При участието на секретаря РАНГЕЛОВА

  В присъствието на прокурора СИМОВ

  Изслуша докладваното от съдия СТАМБОЛОВА К.Н.Д.477/21 г.

  и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл.346,т.4 НПК.

  С протоколно определение №260088/30.03.21 г., постановено от АС-Варна /ВнАС/ по В.Н.Д.337/20 г.,е прекратено въззивното производство по посоченото дело поради оттегляне на жалбата от страна на подсъдимата М. И. Г..

  В предвидения срок за атакуване е постъпила частна жалба от подсъдимата срещу постановеното в посочения смисъл определение на ВнАС. Иска се отмяна на същото и връщане на делото за разглеждане на долустепенния съд-от друг съдебен състав.

  В съдебно заседание пред ВКС подсъдимата лично и чрез упълномощения си защитник поддържа жалбата с отразените в нея доводи и искания. Прави се уточнение само при отмяна на определението и връщане на делото за разглеждане по същество, то да бъде насочено към съдебен състав, както изисква процесуалният закон.

  Представителят на ВКП намира, че обжалваният съдебен акт следва да бъде оставен в сила.

  Върховният касационен съд, Второ наказателно отделение, като взе предвид жалбата и изразените в нея съображения, като прецени становищата на страните в съдебно заседание и след като сам се запозна с всички материали по делото в рамките на компетенциите си в настоящата процедура, намира за установено следното:

  Преди да се произнесе, този съд се счита задължен да даде определени разяснения по същината на процесната процедура в контекста на възведените възражения срещу атакувания съдебен акт.

  На първо място, същият представлява определение на апелативен съд за прекратяване на въззивното производство поради оттегляне на въззивната жалба от страна на подсъдимата. Този акт е постановен за първи път в хода на второ-инстанционното разглеждане на делото и с него се прегражда пътят на наказателното производство за касационен преглед на постановени по съществото на престъпната деятелност присъда или решение. Като последица, както предвид процесуалния закон, така и предвид т.1 от ТР№5/21.05.18 г. на ОСНК на ВКС, първоинстанционната присъда би влязла в сила „с влизане в сила на определението на въззивния съд, с което се прекратява наказателното въззивно производство.“

  На второ място, върховната съдебна инстанция по наказателни дела се произнася в рамките на релевирани пред нея със съответна обосновка касационни основания, визирани в разпоредбата на чл.348 НПК. Активиращите актуалното производство процесуални документи без съмнение е нужно да отговарят на определен формат, относим към съд само по правото, какъвто е ВКС. Предвид спецификата на обжалваното определение е очевидно, че не може да става дума за нарушение на материалния закон и за явна несправедливост на наложеното наказание-чл.348,ал.1,т.1 и т.3 НПК, които касационни поводи реферират към финален акт по отношение на престъпната деятелност. Следователно, върховната съдебна инстанция по наказателни дела в производство като процесното следва да се занимава с основанието по чл.348,ал.1,т.2 вр.ал.3 НПК. В хода на произнасянето тя трябва да изследва какви са конкретните възражения по сезиращия документ в светлината на допуснати от решаващия съд пороци в съдопроизводствената дейност. Общо казано, ВКС се занимава със съдебни грешки, а не с какво да е изразено от страните недоволство, независимо дали актът на контролирания съд страда от някакви недостатъци.

  На фона на казаното на трето място касационната жалба е неоснователна. И това е така поради следните съображения: На л.138 от въззивното дело е приложено пълномощно на уппълномощен от подсъдимата на 30.03.21 г.адвокат Д. М.- за представляване и защита по В.Н.Д.337/20 г.по описа на САС. На л.144 е приложена молба от подсъдимата М. И. чрез нейния защитник адвокат М., отново с дата 30.03.21 г. Съгласно същата, тя се отказва от въззивната си жалба срещу присъда №10/10.08.20 г.по Н.Д.17/20 г.по описа на ОС-Търговище, в каквато връзка иска прекратяване на въззивното производство, отмяна

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари