Определение №60121/20.07.2021 по дело №1813/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60121

  Гр. София, 20.07.2021 г.

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, ІІ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ:СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело № 1813 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба, подадена от К. Т. Л. от [населено място], чрез адвокат Н. Д. от АК – [населено място], която е насочена против въззивно Решение № 12475 от 09.12.2020 г. на Софийския апелативен съд, ГК, ІІ състав, постановено по в.гр.д.№ 6147/2019 г.

  При извършената служебна проверка по делото, Върховният касационен съд, ІІ г.о. констатира, че член на настоящия състав – съдията Снежанка Николова, е участвала като съдия-докладчик по гр.д.№ 285/2009 г. по описа на ВКС, ГК, ІІ г.о. Производството по гр.д.№ 285/2009 г. е приключило с постановяването на Определение № 597 от 10.07.2009 г., с което не е допуснато касационно обжалване на въззивно Решение от 07.11.2008 г. на Софийския градски съд, ГК, ІV „в” въззивен състав, постановено по в.гр.д.№ 3172/2007 г., респ. – последното е влязло в сила при условията на чл. 296, т. 3 ГПК.

  Страни по в.гр.д.№ 3172/2007 г. на СГС, ІV „в” състав са били К. Т. Л. (ищец) и Б. П. Т., действащ като ЕТ „БОМА - Божидар Терзийски” (ответник). К. Т. Л. е страна и по настоящото гражданско дело (ответник по исковете, а сега – касатор), а Б. П. Т. е едноличен собственик на капитала и управител на „АЛЕКС ДЕ” ЕООД (ищец, респ. – ответник по касация).

  В мотивите на влязлото в сила въззивно решение е прието, че липсват пречки за реституиране в полза на праводателя на К. Т. Л. по реда на ЗСПЗЗ на собствеността на терена, върху който е разположена процесната по настоящото касационно гражданско дело постройка (масивен павилион тип „Бреза”, заснет с КККР като сграда с идентификатор ****), поради което е уважен предявения от К. Т. Л. срещу Б. П. Т., действащ като ЕТ „БОМА - Божидар Терзийски” иск по чл. 108 ЗС досежно собствеността върху терена. В качеството му на ответник по иска по чл. 108 ЗС, Б. П. Т. е поддържал, че въз основа на надлежно учредено му от ОбНС – Младост право на строеж е изградил преди 01.03.1991 г. същия този павилион, с което е осъществена пречка за реституцията по ЗСПЗЗ. Произнасяйки се по това възражение, СГС, ІV „в” състав е изложил, че не е доказано в полза на действащия като ЕТ „БОМА - Божидар Терзийски” Б. П. Т. да е учредено право на строеж за павилиона (тъй като представения в тази връзка Типов договор за отстъпване право на строеж върху държавна земя от 09.08.1990 г., сключен с ОбНС – Младост е изключен от доказателствения материал, наред с което по делото нито е твърдяно, нито е установено да е издадена изискваната съгласно чл. 15, ал. 1 вр.чл. 13, ал. 1 и 2 ЗС заповед на председателя на ИК на ОбНС – Младост за определяне цена на правото на строеж), както и не е доказано изграждането на павилиона да е започнало преди 01.03.1991 г.

  Между страните по настоящото дело няма спор, че с договор за продажба, обективиран в нотариален акт от 18.12.2008 г. (т.е. по време на висящността на в.гр.д.№ 3172/2007 г. на СГС, ІV „в” състав), Б. П. Т., действащ като ЕТ „БОМА - Божидар Терзийски” е продал процесната сграда на С. И. М. и съпругата му Н. С. М., които от своя страна са я продали на „АЛЕКС ДЕ” ЕООД – собственост и управлявано от Б. П. Т. с нотариален акт от 14.09.2011 г. С предявената на 29.03.2016 г. от „АЛЕКС ДЕ” ЕООД искова молба срещу К. Т. Л. относно собствеността на сградата, се поддържа, че в полза на Б. П. Т., действащ като ЕТ „БОМА - Божидар Терзийски” надлежно е учредено право на

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари