Определение №60120/20.07.2021 по дело №4196/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60120

  гр. София, 20.07.2021 год.

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 4196/ 2020 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248 ГПК, образувано по молба с вх. № 3537 от 22.04.2021 год. на М. С. Д., чрез процесуалния ѝ представител адв. Р. Р. от АК - С., с искане за изменение на постановеното в настоящето производство определение № 156 от 13.04.2021 год. в частта му за разноските, като бъде оставено без уважение искането за присъждане на разноски в полза на ответника по касационната ѝ жалба, алтернативно – като бъде намален техният размер на основание чл. 78, ал. 5 ГПК.

  Ответникът по молбата – В. С. Ч., чрез адв. А.. М.-П. и адв. Р. Ж. от АК – С. З., в писмения отговор по чл. 248, ал. 2 ГПК е възразил срещу искането за изменение на определението в частта за разноските като неоснователно и необосновано.

  Върховният касационен съд, в настоящия състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

  Молбата за изменение на определението в частта за разноските е процесуално допустима – подадена е в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК от легитимирана да заяви това искане страна.

  Разгледана по същество, същата е неоснователна, поради следните съображения:

  Настоящата молителка е касатор в производството по чл. 288 ГПК, приключило с постановеното определение № 156 от 13.04.2021 год. С него не е допуснато до касационно обжалване въззивното решение № 260026 от 25.08.2020 год. по в. гр. д. № 1353/2020 год. на Окръжен съд – Стара Загора, постановено по иск с правно основание чл. 69, ал. 1 ЗН /делба – фаза по допускане/. При този изход касаторът е осъден да заплати на ответника направените от него разноски за адвокатска защита пред касационната инстанция в размер на 1 000 лв., съгласно представения договор за правна помощ.

  Въпросът за разноските в делбеното производство намира последователно разрешение в богатата практиката на Върховния съд на РБ и Върховния касационен съд - т. 9 на Постановление № 7/28.11.1973 год. на Пленума на ВС, определение № 55/20.04.2010 год. по гр. д. № 22/2010 год. на ВКС, ІІ г. о., определение № 4/06.01.2011 год. по ч. гр. д. № 542/2010 год. на ВКС, ІІ г. о., определение № 47/29.01.2015 г. по ч. гр. д. № 6919/2014 год. на ВКС, І г. о., определение № 46/23.02.2017 год. по ч. гр. д. № 4824/2016 г. на ВКС, ІІ г. о. и др. Съгласно така формираната практика, разноските, които се дължат в делбеното производство, се разпределят съобразно с признатия дял на съделителите в прекратената общност, когато са направени във връзка с нейното ликвидиране, а когато са направени по повдигнат спорен въпрос, по присъединени искове същите се възлагат съобразно общите правила на чл. 78 ГПК - в случай на оспорване правата на съделителите, респ. при оспорване на самия факт на съществуване на съсобствеността /какъвто е настоящият случай/ или при спор относно способа, по който следва да бъде извършена делбата във втората фаза на производството, както и при обжалване на постановените от първоинстанционния и въззивния съд решения. В същия смисъл е и цитираното в молбата определение № 19 от 31.01.2017 год. по гр. д. № 1499/2016 год. І г. о, а именно- при наличието на спор относно дяловете, пренесен пред по-горните инстанции, разноските се присъждат по общите правила на чл. 78, ал. 1 и ал. 3 ГПК, предвид изхода на спора.

  Макар и допустимо, алтернативно въведеното възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение, също е неоснователно, поради следното:

  Съгласно чл. 78, ал. 5 ГПК съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските, но не по-малко от минимално определения такъв. Предвиденият минимален

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари