Определение №60119/14.07.2021 по дело №4190/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  определение по гр.д.№ 4190 от 2020 г. на ВКС на РБ, ГК, първо отделение

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60119

  София, 14.07.2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, първо отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОДЕВА ВАНЯ АТАНАСОВА

  като взе предвид докладваното от съдия Т.Гроздева гр.д.№ 4190 от 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248 ГПК.

  Гражданско дело № 4190 от 2020 г. е образувано по подадена от Г. П. Ш. касационна жалба срещу въззивно решение № 1388 от 30.06.2020 г. по гр.д.№ 5085 от 2019 г. на Софийския апелативен съд.

  С определение № 220 от 20.05.2021 г. по делото ВКС, ГК, състав на първо г. о. не е допуснал до касационно обжалване цитираното въззивно решение на Софийския апелативен съд.

  С молба от 10.06.2021 г. адв.А. К., процесуален представител на ответника по касационната жалба И. Х. А., е поискала изменение на определение № 220 от 20.05.2021 г. в частта за разноските, чрез присъждане в полза на А. на разноски за адвокат по делото в размер на 2514 лв. Твърди, че поради деловодна грешка в определението от 20.05.2021 г. съставът на ВКС е приел, че липсва подаден от И. А. отговор на касационната жалба, съответно че А. не претендира и не е представил доказателства за разноски по делото пред ВКС и поради това не е присъдил такива в определението си по чл.288 ГПК.

  Ответникът по молбата Г. П. Ш. счита същата за неоснователна поради несъответствие между посочената в договора за правна помощ и списъка с разноски сума за адвокатско възнаграждение, както и поради несъответствие на посочения предмет на договора за правна помощ и осъществената по настоящото дело правна помощ.

  Върховният касационен съд, ГК, състав на първо г.о., след като взе предвид становищата на страните и намиращите се по делото доказателства, приема следното: Молбата за изменение на определението на ВКС от 20.05.2021 г. в частта за разноските е допустима: подадена е от легитимирано лице /ответник по касационната жалба/ и преди изтичане на преклузивния едномесечен срок по чл.248, ал.1 ГПК /определението на ВКС е от 20.05.2021 г., а молбата е подадена на 10.06.2021 г./.

  По същество молбата е неоснователна и като такава следва да се остави без уважение поради следното: Съгласно приетото в Тълкувателно решение № 6 от 06.11.2013 г. по т.д.№ 6 от 2012 г. на ОСГТК на ВКС, съдебни разноски за адвокатско възнаграждение се присъждат, когато страната е поискала и направила разноски за адвокат по делото. Договорът за правна помощ е достатъчно доказателство затова, тъй като има характера на разписка. Страната, поискала разноски, следва да представи и списък на разноски по чл.80 ГПК.

  В конкретния случай към писмения отговор на касационната жалба от 23.12.2020 г. И. А. е представил списък на разноските по чл.80 ГПК и договор за правна защита и съдействие от 30.09.2020 г., в който е уговорено възнаграждение за адвокат в размер на 838 лв. От този договор обаче не се установява разноските за адвокат да са сторени по делото, по което е постановено определението, чието изменение в частта за разноските се претендира- определение № 220 от 20.05.2021 г. по гр.д.№ 4190 от 2020 г. Видно от съдържанието на договора за правна защита и съдействие от 30.09.2020 г., между И. Х. А. и адв.А. К. е уговорено заплащането на адвокатско възнаграждение не за изготвяне на отговор на касационна жалба по гр.д.№ 4190 от 2020 г. по описа на ВКС, а за изготвяне на частна касационна жалба /очевидно по ч.гр.д.№ 4189 от 2020 г. по описа на ВКС/ и процесуално представителство пред ВКС. Следователно предствените по делото документи не доказват сторени от И. А. разноски за адвокат за изготвяне на отговора на касационната жалба по гр.д.№ 4190 от 2020 г. Поради изложеното, няма основание за изменение на определение № 220

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари