Разпореждане №60119/02.06.2021 по дело №1405/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  РАЗПОРЕЖДАНЕ

  № 60119/02.06.2021 г.

  Днес, 01.06.2021 г., Албена Бонева, съдия – докладчик по

  гр. дело № 1405 по описа за 2021 г. взе предвид следното:

  Делото е образувано по молба на И. Г. М. за отмяна на влязло в сила решение № 62/20.02.2018 г. на Окръжен съд Видин, постановено по гр.д. № 427/2016 г.

  То е първоинстанционно и е потвърдено с решение № 253/28.01.2020 г. от Апелативен съд София по въззивно гр. д. № 4799/2018 г. Последното не е допуснато до касационно обжалване

  Молителят основава молбата с „нови обстоятелства, описани в Постановление на Окръжна прокуратура Видин по прокурорска преписка № 2103/2019 г.“

  Съставът на Върховния касационен съд приема, че предмет на молбата за отмяна е въззивното решение № 253/28.01.2020 г. на Апелативен съд София, постановено по въззивно гр. д. № 4799/2018 г., както изрично е изяснено и в т. 13 от ТР № 7/2014 г. от 31.07.2017 г. на ОСГТК на ВКС.

  Съставът на Върховния касационен съд намира, че молбата е подадена в срок, изхожда от легитимна страна.

  Ответникът по молбата В. Н. Ц. отговаря, че молбата е неоснователна, а също, че не е получил приложените към нея писмени доказателства.

  Съставът на Върховния касационен съд, в закрито заседание, проведено на 22.04.2021 г., е констатирал, че по делото липсва върнато съобщение до ответника Ц., за да има възможност съдът да провери какви книжа са му били връчени. Администриращият съд не е предприел нужното за установяване точното изпълнение на процедурата по чл. 306, ал. 3 ГПК и евентуалната нередовност на молбата за отмяна и е изпратил направо преписката с делото на ВКС. При наличните данни съдебният състав е приел, че няма доказателства за надлежно връчване на приложенията към молбата за отмяна на ответника Ц.; по делото липсва втори комплект от тях, а и в самата молба е изрично посочено, че доказателствата са представени само в един екземпляр, защото насрещната разполагала с тях; няма указания от администриращия съд по чл. 306, ал. 1, изр. 2 ГПК.

  Съставът е заключил, че е налице нередовност на молбата за отмяна по чл. 306, ал. 1, изр. 1, вр. чл. 261, т. 1 ГПК и с определение № 126/22.04.2021 г. е оставил производството по делото без движение, с указание до молителя да представи копие от доказателствата, приложени към молбата, за връчване на насрещната страна.

  Постъпило е изпълнение в срок и с определение от 10.05.2021 г. производството по делото е възобновено. Разпоредено е копия от доказателствата да се връчат на ответника по молбата за отмяна, като му е даден допълнителен едноседмичен срок да отговори.

  Съобщението е връчено на 11.05.2021 г. на Г. С. И., като особен представител на В. Н. Ц.. Адвокат С. е определена не за особен представител, а за служебен защитник на В. Ц. по реда на ЗПП. Правната помощ е предоставена за всички инстанции на производството, което не включва извънредното по чл. 303 и сл. ГПК. По настоящото дело страната действа лично – лично е получила копие от молбата за отмяна, лично е подала и отговор по нея. При така установеното, следва, че връчването на копията от документите чрез адв. С. е нередовно.

  Мотивиран от горното, съдията докладчик

  РАЗПОРЕДИ:

  Да се изготвят служебно копия от писмените документи към молбата за отмяна и те да се връчат лично на ответника по нея В. Ц., на неговия адрес, с указание, че има право на отговор в едноседмичен срок от съобщението.

  Адвокат С. не е процесуален представител на В. Ц. по настоящото дело. Да се извърши корекция в деловодната система.

  След изтичане на срока за отговор, делото да се докладва.

  СЪДИЯ ВКС:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари