Решение №60118/13.07.2021 по дело №449/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60118

  Гр.София, 13.07.2021г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, второ наказателно отделение, в съдебно заседание на осемнадесети юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАНИНА НАЧЕВА

  ЧЛЕНОВЕ: ПЕТЯ ШИШКОВА

  НАДЕЖДА ТРИФОНОВА

  при секретар ИЛ.РАНГЕЛОВА и

  в присъствието на прокурора Я.ГЕБРЕВ

  изслуша докладваното от съдията Н.Трифонова н. д. № 449/2021 година.

  Касационното производство е образувано по жалба на подс. М. С. С., подадена чрез защитника му адв. Е. Н., срещу въззивна присъда № 260002 от 02.02.2021г., постановена по ВНОХД № 52/2020г. по описа на Окръжен съд Пазарджик.

  В депозираната жалба се релевират касационните основания по чл.348, ал.1, т.1, т.2 и т.3 НПК, като същите се доразвиват в допълнение към нея. Оплакванията за допуснати съществени нарушения на процесуалните правила се мотивират с твърдения за неизпълнени указания, дадени от касационната инстанция при предходното разглеждане на делото, както и с доводи за липса на мотиви към съдебния акт. Отправят се упреци към осъществения доказателствен анализ от страна на въззивния съд, като се подчертава, че не са обсъдени противоречивите доказателства, игнорирани са оправдаващите и така се е стигнало до погрешни фактически изводи и постановяване на присъда при недоказаност на обвинението. Като нарушение на материалния закон се посочва неправилно определена правна квалификация на деянието – по чл.131, ал.1, т.12, вр. чл.128 НК при условие, че не са налице според защитата хулигански подбуди. Излагат се съображения относно несправедливостта на наказанието и същото се дефинира като завишено, както и досежно основателността и доказаността на уважения граждански иск. Прави се искане касационният съд да отмени присъдата и да върне делото за ново разглеждане от друг състав на окръжния съд.

  В съдебното заседание пред Върховния касационен съд защитникът на подсъдимия С. - адв.Н., заявява, че поддържа жалбата с направените в нея оплаквания и искания. Акцентира на посочените съществени нарушения на процесуалните правила. Обсъждайки възраженията за нарушения на материалния закон посочва, че е бил налице личен мотив в действията на извършителя и провокация от страна на пострадалия. Оспорват се и изводите на въззивния съд относно уважената гражданска претенция.

  Подсъдимият С. не се явява пред настоящата инстанция.

  Повереникът на частния обвинител - адв. И. Г. В., оспорва касационната жалба на подсъдимия. Не счита, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и материалния закон. Подчертава, че съдебните инстанции, разгледали до момента делото по същество, са приели за установено авторството на деянието и вида на телесното увреждане. Различна трактовка е дадена единствено на поведението на подсъдимия, което от районния съд е възприето като продиктувано от лични мотиви, а от въззивния съд - от хулигански подбуди. Що се отнася до вида на телесната повреда, повереникът подчертава, че лечението в Германия е имало за цел единствено да съхрани очната ябълка на пострадалия като анатомичен орган, но не и да възстанови безвъзвратно загубеното зрение.

  Представителят на Върховна касационна прокуратура е на становището, че жалбата е неоснователна. Не счита, че са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и на материалния закон, нито че аналитичната дейност на контролирания съд по анализ на доказателствата е опорочена. Намира и гражданската претенция за справедливо определена. Смята, че решението на апелативния съд следва да се остави в сила като правилно и законосъобразно.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, второ наказателно отделение, като обсъди доводите, релевирани в касационната жалба на подсъдимия, становището на страните от съдебното заседание и извърши проверка на атакувания въззивен съдебен акт в рамките на правомощията си, установи следното:

  С присъда № 13/31.01.2019 г., постановена по НОХД № 1393/2017 г., по описа на Пазарджишкия районен съд, подсъдимият М. С. С. е признат за виновен в това, че на 17.11.2016г., в [населено място] е причинил тежка телесна повреда на Н. Г. П., изразяваща се в постоянна слепота с лявото око, поради което и на основание чл. 128, ал. 1 от НК и чл. 55, ал. 1, т. 1

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари