Определение №60118/30.09.2021 по дело №3303/2021


Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения по чл. 274 ал. 3 ГПК
  • Колегия/Отделение: I-во отделение, Гражданска колегия
  • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 3 ГПК

Анотация

Въпрос
За държавната собственост върху земеделските земи, намиращи се в стопанските дворове на бившите ТКЗС-та и други организации по пар. 12 ПЗР ЗСПЗЗ.
Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на 28 септември две хиляди деветнадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ДЕЧЕВА, ВАНЯ АТАНАСОВА

изслуша докладваното от съдията БОНКА ДЕЧЕВА ч. гр.дело № 3303/2021 година

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.

История на спора

Постъпила е частна касационна жалба, подадена от директор на Областна дирекция „Земеделие“ [населено място] против определение № 774/15.07.2021 г. по ч. гр.д.№ 561/2021 г. на Окръжен съд-Благоевград, с което е потвърдено определение от 20.05.2021 г. на Службата по вписване при РС-Благоевград с вх. номер при жалбоподателя - РД-12-02-01-646-1 от 07.062021 г. С последното е отказано да бъде отстранена техническа грешка, допусната при вписване на Акт за частна държавна собственост № 3970/30.10.2020 г., вписан в Службата по вписвания с вх. № 5013/04.11.2020 г., акт № .....,том…, дело № 2856/2020 г. по партидата на Областен управител, с който е актуван имот, представляващ УПИ 3 от кв. 26а с площ 860 кв.м., с начин на трайно ползване – стопански двор, вместо по партидата на Министерство на земеделието, храните и горите.

В частната касационната жалба се прави оплакване за неправилност поради нарушение на чл. 45, ал.10 ППЗСПЗЗ и чл. 47, ал.1 от ППЗСПЗЗ и на Наредба № 2/21.04.2005 г. за водене и съхранение на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 10.05.2005 г., изм. и доп., бр. 68 от 31.07.2020 г.), относно задължението за вписване на обстоятелствата по част „Б“ на партидата.

В изложението на основанията по чл. 274, ал.4 ГПК във вр. с чл. 280 ГПК, ал.1 и 2 се твърди очевидна неправилност на определението поради неприлагане на императивни правни норми – пар. 12а ПЗР ЗСПЗЗ, ал.1 и 2 и чл. 45, ал.10 ППЗСПЗЗ и чл. 47, ал.1 от ППЗСПЗЗ и на Наредба № 2/21.04.2005 г. за водене и съхранение на имотния регистър (ДВ, бр. 39 от 10.05.2005 г., изм. и доп., бр. 68 от 31.07.2020 г.).

Мотиви

Върховният касационен съд, състав на първо гр. отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:

Частната жалба изхожда от процесуално легитимирана страна и е постъпила в срок. Съдът приема, че отговаря на изискванията за съдържание по чл. 275, ал.2 ГПК във вр. с чл. 260 от ГПК, поради което я преценява като допустима.

Поискано е от частния жалбоподател със заявление вх. № РД-12-02-01-646 от 20.05.2001 г. поправка на техническа грешка при вписване на Акт за частна държавна собственост 3970/30.10.2020 г., съставен за ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари