Разпореждане №60118/21.12.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60118

  гр. София, 21.12.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 608968/20.12.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 5342/13.10.2021 г. срещу Решение № 232/30.09.2021 г. по в.т.д.н. № 274/2021 г. на Великотърновски апелативен съд, с подател „Консалтингова група бизнес развитие“ РФ.

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК. Срокът за обжалване по чл.633 ГПК тече от 04.10.2021 г., считано от датата, на която решението е вписано в ТРРЮЛНЦ.

  Видно от входящия щемпел на ВтАС, поставен върху касационната жалба, последната е подадена по пощата на 11.10.2021 г. П. към преписката пощенски плик е с пощенско клеймо от 08.11.2021 г. /видно и от служебно извършената справка в уебсайта на Български пощи/.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Приподписана е от адв.В. К..

  Представено е пълномощно по чл.284, ал.3, т.3 ГПК.

  Представено е изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от „С. инвестмънт“ ЕООД /н./ чрез адв.И. Л. с пълномощно, приложено към отговора.

  Не се дължи държавна такса на осн. чл.620, ал.3 ТЗ.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба и предвид невъзможността да се направи ясна преценка за спазване на срока за обжалване, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 608968/20.12.2021 г. на Великотърновски апелативен съд за представяне от „Консалтингова група бизнес развитие“ РФ на доказателство за спазване на срока, регламентиран в чл.633 ГПК.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари