Определение №60117/29.06.2021 по дело №2902/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60117

  София, 29.06.2021 година

  Върховният касационен съд, гражданска колегия, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и осми юни две хиляди двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: емануела балевска

  ЧЛЕНОВЕ:снежанка николова

  гергана никова

  като разгледа докладваното от съдия Балевска

  гр. дело № 2902/ 2020 г., по описа на II г.о

  взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК.

  Образувано е по молба вх. № 4088/ 14.05.2021 год. на адв.В. С. АК В. Т. , като процесуален представител на М. Г. К. , ответник по молба за отмяна в производството по гр.д.№ 2902/20 година на ВКС, II г.о.

  С молбата се прави искане за допълване по реда и на основание чл. 247, ал.1 ГПК на Решение № 26 от 28.04.2020 година , постановено по настоящото гр. д. № 2902/2020 година на ВКС, II г.о. , в частта за разноските.

  С молбата се иска присъждане на направените като ответник в производството по отмяна съдебни разноски за процесуално представителство по делото в размер на 1600 лв.. Поддържа се , че искането за присъждане на разноски за защита е направено своевременно, с отговора на молбата за отмяна , с представен Договор за правна защита и съдействие , в който е посочено, че възнаграждението е платено от К. в брой ,в минималния размер съгласно чл.9, ал.4, т.1 от Наредба № 1 за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

  Препис от молбата е изпратен на насрещната страна, без изразено становище.

  Върховният касационен съд- състав на второ отделение на гражданската колегия , намира :

  Молбата е допустима, подадена е от легитимирана страна в срока по чл. 248, ал. 1 ГПК. Разгледана по същество същата е основателна.

  С Решение № 26 от 28.04.2020 година , произнесено по настоящото дело, е оставена без уважение молба за отмяна на Р. Г. К. от [населено място] по чл. 303 , ал.1 т.5 ГПК за отмяна на влязлото в сила Решение № 136 от 18.07.2019 година по гр.д. № 319/2016 година на РС- Павликени по извършване на съдебна делба на основание чл. 353 ГПК чрез разпределяне на дялове в полза на съделителите Р. Г. К. и М. Г. К. на допуснатите до делба дворно място с къща в [населено място], [община] и апартамент в [населено място]. С диспозитива на посоченото решения няма произнасяне по разноските на ответника по молбата за отмяна , въпреки направеното с писмени отговор искане за това.

  Молбата за допълване на съдебното решение, в частта за разноските, е основателна . Съгласно чл. 81 ГПК съдът се произнася по искането за разноски с акта, с който приключва делото в съответната инстанция. Когато е пропуснал да стори това, решението може да бъде допълнено по реда на чл. 248, ал. 1 ГПК. Съобразно изискванията на чл. 78, ал. 1 ГПК респ. чл. 78, ал.3 ГПК заплатените от страната такси, разноски по производството и възнаграждение за един адвокат се заплащат от насрещната страна съразмерно с уважената , в случая съобразно отхвърлената част от иска.

  При безспорните данни за изхода на спора- а именно , че молбата за отмяна като неоснователна е оставена без уважение, искането на ответната страна за възмездяване на направените разноски за защита се явява основателно.

  Искането е доказано по размер , предвид на намиращия се на л. 17 Договор за правна защита и съдействие № 0212223 от 21.11.2019 година. Претендираната сума от 1600 лв. ( хиляда и шестстотин лева ) , съставлява направени и заплатени разноски за правна защита , поради което искането следва да бъде уважено изцяло.

  По така изложените съображения Върховния касационен съд, състав на второ отделение на гражданска колегия

  ОПРЕДЕЛИ:

  ДОПЪЛВА по реда и на основание чл. 248, ал. 1 ГПК Решение № 26 от 28.04.2020 година , постановено по настоящото гр. д. № 2902/2020 година на ВКС, II г.о. , в частта за разноските, като

  ОСЪЖДА Р. Г. К. от [населено място] с ЕГН [ЕГН] да заплати на М.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари