Решение №60117/28.10.2021 по дело №1588/2020

Спорът е допуснат до касация с Определение №240/15.04.2021 по дело №1588/2020

Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

Класификация

 • Вид съдебен акт: Решения по чл. 290 ГПК
 • Колегия/Отделение: I-во отделение, Търговска колегия
 • Допълнителен селективен критерий: чл. 280 ал. 2 пр. 2 ГПК

Анотация

Въпрос

Налице ли е правен интерес за малолетния наследник на едноличен собственик на капитала в ЕООД да предяви искове по чл. 29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства по партида на ЕООД относно вписване на съдружници, притежаваните от тях дялове и прехвърляне на дялове, вписване на управител?

Отговор
Достъпно само за нашите абонати.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в публично заседание на тридесети септември през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:
КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА, АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

при участието на секретаря Петя Петрова като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1588 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.

История на спора

Образувано е по касационна жалба на „БЕСТ ИНВЕСТОРС 1“ ЕАД, чрез адв. И. Н. срещу решение № 49/07.02.2020г. по т.д. № 777/2019г. на Пловдивски апелативен съд, поправено с решение № 180/ 26.06.2020г. по с.т.д., с което е потвърдено решение №386/14.12.2016г. по т. д. № 26/2015г. на ОС-Стара Загора за признаване за установено по отношение на "Вивлион" ЕООД /правоприемник на което чрез вливане е касаторът/ по исковете, предявени от Е. Й. М., чрез своята майка и законен представител С. С. Н., че са несъществуващи следните вписани по партидата на "Вивлион" ЕООД в търговския регистър обстоятелства: 1/ с вписване № 20130808143010 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вивлион" ЕООД, с което е вписано прекратяване на участието във "Вивлион" ЕООД на починалия едноличен собственик на капитала Й. К. М., продължаване дейността на "Вавилон" ЕООД от неговата майка и законен наследник Б. А. Б., конституирането й като едноличен собственик на капитала на "Вивлион" ЕООД и назначаването й като управител на "Вавилон" ЕООД; 2/ с вписване № 20130820102539 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вивлион" ЕООД, с което е вписана продажба на 80 /осемдесет/ дружествени дяла, всеки един на стойност 50 лв. или общо 4000 лв., представляващи 80% от капитала на "Вивлион" ЕООД, от Б. А. Б. на Е. К. М., след която продажба купувачът е придобил целия капитал на "Вивлион" ЕООД; 3/ с вписване № 20141121080750 на АВ - Търговски регистър по партидата на "Вивлион" ЕООД, с което е вписана продажба на 80 /осемдесет/ от 100 /сто/ дружествени дяла, с номинална стойност от 50 лв. всеки, от Е. К. М. на В. И. Е., които дялове са били собственост на починалия Й. К. М..

„БЕСТ ИНВЕСТОРС 1“ ЕАД е подало касационна жалба и срещу решение № 180/ 26.06.2020г. по по т.д. № 777/2019г. на Пловдивски апелативен съд, с което е допусната поправка на очевидна фактическа грешка в ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

или

Вижте абонаментните планове


Свързани съдебни актове

Препраща към

 • Решение №51/05.12.2019 по дело №949/2018 3
  Решение №51/05.12.2019 по дело №949/2018
  Налице ли е правен интерес от предявяване на искове по чл.29 ЗТРРЮЛНЦ за установяване несъществуване на вписани обстоятелства, заличени поради последващи вписвания, в хипотеза, когато се търси защита на наследствени права върху дружествен дял при смърт на едноличен собственик на капитала на ЕООД?
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 192 от 11.03.2016 г. по т. д. № 1635 / 2014 г.
  Решението за установяване на вписване на несъществуващо обстоятелство, съобразно дадените в Тълкувателно решение № 1/2002г. по тълк.д. № 1 /2002г. на ОСГК на ВКС разяснения, има действие занапред. Следователно, ищецът, в качеството си на трето лице, ще има правен интерес от защитата по чл. 431, ал. 2 ГПК /отм./, сега…
 • Решение по чл. 290 ГПК
  Решение № 234 от 23.12.2016 г. по т. д. № 54/2016 г.
  Чл. 8 ЗТР изрично урежда правното действие на заличаването, каквото действие имаше и преди приемането на ЗТР /изрично разяснено в мотивите по т.3 на ТР № 1/2002г. на ОСГК на ВКС, което запазва действието си и при действието на ЗТР, с отчитане на спецификата от извършване на регистрацията от административния…

Цитирано в

Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

Цитирани норми и термини

0 0 гласа
Рейтинг
Запишете се
Известявайте ме за
0 Коментари
Inline Feedbacks
Всички коментари