Определение №60116/28.06.2021 по дело №3780/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60116

  София, 28.06.2021 год.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито заседание на двадесет и четвърти юни през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ВЕСЕЛКА МАРЕВА

  ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Камелия Маринова гр.д. № 3780 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството по делото е образувано по касационна жалба на „Хрисома“ ООД, гр. София, чрез пълномощника му адвокат К. М., против решение № 2676 от 29.04.2020 г., постановено по гр.д. № 6524 по описа за 2017 г. на Софийски градски съд, IV-Б състав, с което е потвърдено решение от 2.06.2016 г. по гр.д. № 5717/2004 г. на Софийски районен съд, 38-ми състав за уважаване на предявения от БКС „Средец“ АД, гр. София против „Хрисома“ ООД, гр. София, Л. Б. К., Р. Н. К., Р. Б. И. К., А. И. К. и Д. И. К. /последните четирима конституирани на мястото на починалия в хода на производството И. Б. К./ установителен иск за собственост с правно основание чл.97, ал.1 ГПК-отм по отношение на 170 кв.м., представляващи част от поземлен имот с идентификатор ***, целият с площ от 291 кв.м., с номер по предходен план 23 от кв.398 по плана на [населено място], парцел *, която част се намира в поземлен имот стар имот пл. № *, парцел *, кв.98 по плана на [населено място], местност „Ц.“, който имот е описан на скица три към съдебно-техническата експертиза от 9.02.2015 г., приподписана от съда и считана за част от решението, по букви и цифри Н-О-Х-Р-4-5-Ц-6-Н със зелен пунктир и зелен надпис и за отмяна на основание чл.431, ал.2 ГПК-отм. на констативни нотариални актове № 98, том I, рег. № 2075, дело № 91 от 2004 г. на нотариус Е. К., издаден в полза на И. К. и Л. К. и № 116, том ІІ, рег. № 5668, дело № 285/2004 г. на нотариус В. М., издаден в полза на „Хрисома“ ООД, като с определение № 93 от 8.03.2021 г., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

  В открито съдебно заседание на 15.06.2021 г. първоинстанционното и въззивното решение са обезсилени, а касационното производство е прекратено, на основание чл.233 ГПК поради заявен отказ от иска на БКС „Средец“ АД против „Хрисома“ ООД, като съдът е отложил произнасянето по искането за възстановяване на направените по делото разноски.

  В съдебното заседание процесуалният представител на „Хрисома“ ООД адвокат К. М. е представила списък на направените в съдебното производство разноски и претендира присъждане на сумата 5552 лв.

  Съдът констатира, че по делото са налице доказателства за направени разноски в претендирания размер, поради което на основание чл.78, ал.4 ГПК БКС „Средец“ АД, гр. София следва да възстанови на „Хрисома“ ООД, гр. София сумата 5552.00 лв.

  С оглед изложеното Върховният касационен съд, Второ гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.4 ГПК, БКС „Средец“ АД, ЕИК 000660017, седалище и адрес на управление: гр. София р-н “Средец“, пл.“Славейков“ № 7Б, ет.1 да заплати на „Хрисома“ ООД, ЕИК 121145007, седалище и адрес на управление: София; р-н „Изгрев“; ул. Жолио Кюри 18, бл.79; вх.Г, ет.3, ап.68 разноски по исковото производство в размер на 5552.00 лева.

  Определението е окончателно.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари