Определение №60116/27.09.2021 по дело №3256/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  3

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60116

  София, 27.09.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на двадесет и трети септември две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова ч. гр. д. № 3256/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 274, ал. 3, т. 2 ГПК.

  С определение № 262737/02.11.2020 г. по гр. д. № 9085/2020 г. на Варненския районен съд на основание чл. 397, ал. 1, т. 3, предл. последно ГПК вр. чл. 40, ал. 3 ЗУЕС е спряно изпълнението на всички решения на общото събрание на етажната собственост на жк "Милана-3"с административен адрес: [населено място], [улица], обективирани в протокол от 06.07.2020 г., до приключване на производството по гр. д. № 9085/2020 г. с окончателен съдебен акт.

  С определение № 1589/07.05.2021 г. по ч. гр. д. № 172/2021 г. на Варненския окръжен съд, гражданско отделение, IV-ти състав, това определение е отменено и молбата на М. В. А. за допускане на обезпечение е оставена без уважение.

  Срещу това определение е подадена частна касационна жалба от ищцата с искане то да бъде отменено като неправилно.

  Ответникът етажна собственост на жк "Милана-3"е подал писмен отговор със становище за недопустимост, евентуално - за неоснователност на частната жалба.

  При проверка по допустимостта на касационното обжалване Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., намира следното:

  Съгласно т. 3 на ТР № 5/24.06.2017 г. по тълк. д. № 5/2014 г. на ОСГК на ВКС молбата за спиране изпълнението на решение на общото събрание на етажна собственост /чл. 40, ал. 3 ЗУЕС/ подлежи на разглеждане по реда на обезпечителното производство; определението, с което съдът се произнася по такава молба, подлежи на обжалване по реда за обжалване на обезпеченията.

  С ТР № 1/21.07.2010 г. по тълк. д. № 1/2010 г. на ОСГТК на ВКС е прието, че определението, с което въззивният съд се произнася по частна жалба срещу определение на първоинстанционния съд, с което е допуснато обезпечение на иска или молбата за обезпечение е оставена без уважение, не подлежи на касационно обжалване. В мотивите към тълкувателния акт е посочено, че определенията на съда по обезпечение на иска подлежат на двуинстанционно разглеждане.

  След приемане на посочения тълкувателен акт е последвала законодателна промяна, като с чл. 396, ал. 2, изр. 3-то ГПК /в редакция съгласно публикацията в ДВ, бр. 100 от 21.12.2010 г., в сила от 21.12.2010 г./ е прието, че ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари