Определение №60116/02.06.2021 по дело №2449/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий/Основание: Предстои добавяне

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ

  № 60116

  гр. София, 02.06.2021 г.

  ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на първи юни през две хиляди и двадесет и първа година в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КОСТАДИНКА НЕДКОВА

  ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ

  ГАЛИНА ИВАНОВА

  като взе предвид докладваното от съдия Галина Иванова т. д. 2449 по описа за 2020 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  „Топливо 2“ ЕООД, е сезирал Върховния касационен съд с касационна жалба срещу решение на Апелативен съд – София по т.д. 5091/19 г., с което е потвърдено решение на СГС по т.д. 1940/18 г., СГС, с което е отхвърлен иск с правно основание чл. 26, ал.3, т. 4 от ЗМГО за признаване за установено, че ответникът „Топливо“ АД при заявяването за регистрация на марки „Топливо“, комбинирана рег. № 6696У, и на „TOPLIVO“, комбинирана с рег. № 6697У, е действал недобросъвестно.

  С молба по делото, молителят „Топливо 2“ ЕООД иска спиране на производството по касационната жалба до приключване с влязло в сила съдебно решение на производството по административно дело, образувано пред Върховния административен съд, по жалба срещу решение, с което Административен съд гр. София е отменил решение № 55 от 14.2.2020 г. на председателя на Патентно ведомство на Р България, с което е отхвърлено искането за отмяна на търговска марка рег. № 6696У TOPLIVO комбинирана, като съдебното решение било обжалвано.

  Обосновава искането си с обстоятелството, че в случай, че бъде отменено решението на Патентно ведомство и бъде постигната отмяна на търговската марка, то нямало да има правен интерес от предявения и разгледан от съдилищата иск. Както и обосновава, че повторното заличаване на друго основание на марката, би било невъзможно, а съответно заявеният иск при липса на правен интерес. Счита, че административното дело е преюдициално по отношение на подадената касационна жалба.

  Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

  Отправеното и разглеждано искане е за спиране на образуваното производство по реда на чл. 288 от ГПК до приключване на друго дело, решението, по което ще повлияе на извод за отпадане на правен интерес, съответно положителна процесуална предпоставка за допустимост на иск, обуславящ и допустимост на съдебното решение, което се обжалва.

  Следва да се отбележи, че когато е сезиран с касационна жалба срещу решение на въззивния съд, по реда на чл. 288 от ГПК, ВКС не е инстанция по съществото на спора. В този случай, ВКС не може да установява нови фактически обстоятелства. При упражняване контрола си в рамките на основанията, предвидени в чл. 280 от ГПК, ВКС следва да изхожда от осъществените факти и обстоятелства, така както са настъпили и установени от въззивния съд. В този смисъл т. 8 от Тълкувателно решение 1 ог 17.07.2001 г. по гр.д. 1/2001 г. на ОСГК на ВКС. Въпреки че решението не е влязло в законна сила, то проверката на ВКС, се извършва по отношение на фактите, осъществили се до постановяване на въззивното решение. Поради това не е допустимо спиране на производството по касационна жалба до приключване на друг процес, дори да се твърди засягане наличието на правен интерес от предявяване на иска.

  Искането като неоснователно следва да се остави без уважение.

  Върховният касационен съд на Р България

  О П Р Е Д Е Л И

  ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Топливо 2“ ЕООД за спиране на производството по т.д. 2449/20 г., ВКС, 2 ТО.

  Определението не може да се обжалва.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари