Определение №60115/09.07.2021 по дело №758/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  2

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60115

  София, 09.07.2021 г.

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, I-во отделение, в закрито заседание на осми април две хиляди двадесет и първа година в състав:

  Председател:Маргарита Соколова

  Членове:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  като изслуша докладваното от съдията Соколова гр. д. № 758/2021 г., и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 288 вр. чл. 280 ГПК.

  С решение № 260050/16.09.2020 г. по в. гр. д. № 197/2020 г. Софийският окръжен съд е:

  - обезсилил решение № 167/01.10.2019 г. по гр. д. № 1494/2017 г. на Самоковския районен съд в: частта, с която Ц. С. Г., М. С. Т., И. К. С., С. Г. Т. и Р. Г. П. са осъдени да преустановят неоснователните си действия, с които пречат на И. Н. С., Е. Х. Д. и Й. Х. С. да упражняват правото си на собственост върху притежаваната от тях 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ............по кадастралната карта на [населено място] и 1/2 ид. ч. от построените в него сгради - двуетажна второстепенна сграда с площ 20 кв. м. с идентификатор .............и едноетажна второстепенна сграда с площ 12 кв. м. с идентификатор ..............; в частта, с която са осъдени да предадат на Е. Х. Д. и Й. Х. С. владението на 1/2 ид. ч. от тези сгради; в частта, с която искът по чл. 109, ал. 1 ЗС е отхвърлен; в частта, с която искът по чл. 108 ЗС е отхвърлен по отношение на Е. Х. Д. и Й. Х. С.;

  - отменил първоинстанционното решение в частта, с която искът по чл. 108 ЗС е отхвърлен по отношение на 1/2 ид. ч. от поземлен имот с идентификатор ...........и вместо това е признал за установено по отношение на Ц. С. Г., М. С. Т., И. К. С., С. Г. Т. и Р. Г. П., че И. Н. С. е собственица на 1/2 ид. ч. от застроен поземлен имот с идентификатор ..............по кадастралната карта на [населено място], с площ 518 кв. м., с номер по предходен план пл. № ....и № .....и е осъдил ответниците да предадат на собственицата владението на описания имот; на основание чл. 537, ал. 2 ГПК е отменил н. а. № ..../20.08.2014 г. за 1/2 ид. ч. от собствеността, призната на Г. С. С., М. С. Т. и Ц. С. Г. върху застроен поземлен имот с идентификатор .............по кадастралната карта на [населено място], с площ 518 кв. м., с номер по предходен план пл. № ..........и № ............

  Касационна жалба срещу въззивното решение е подадена от ответниците по иска И. К. С., С. Г. Т., Р. Г. П., Ц. С. Г. и М. С. Т., които са изложили оплаквания за постановяване на решението при касационните отменителни основания по чл. 281, т.т. 2 и 3 ГПК.

  От ответницата по касация - ищцата И. Н. С., е постъпил писмен отговор със становище да не се допуска касационно обжалване.

  Преди произнасяне по допускането на касационното обжалване, Върховният касационен съд на РБ, състав на I-во г. о., намира следното:

  При извършената съпоставка между диспозитива и първоинстанционното решение и диспозитива на обжалваното въззивно решение се констатира, че въззивният съд не се е произнесъл по иска, предявен от И. Н. С., за ревандикация на двете второстепенни сгради, който е уважен от районния съд. В мотивите към решението въззивният съд е приел, че следва да бъде признато за установено, че ищцата е собственица на 1/2 ид. ч. от поземления имот и от построените в него сгради, както и че ответниците упражняват фактическа власт върху процесните имоти и не допускат ищцата до тях, за да ги ползва. При това положение настоящият състав на ВКС, състав на I-во г. о., намира, че е налице хипотеза на допусната очевидна фактическа грешка, тъй като приетото в

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари