*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Предстои добавяне
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати. Влезте в профила си или вижте абонаментните планове.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60115/13.12.2021г.

  гр. София, 10.12.2021 г.

  ТОТКА КАЛЧЕВА - Председател на I отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка с вх.№ 608663/09.12.2021 г., констатира следното:

  Постъпила е касационна жалба с вх. № 2606/06.07.2021 г. срещу Решение № 10/13.05.2021 г. по в.гр.д. № 114/2021 г. на Бургаски апелативен съд, с податели И. Г. Р. и Д. Г. Р..

  Съдебният акт подлежи на обжалване съгласно чл.280, ал.3 ГПК. Срокът за обжалване по чл.283 ГПК тече от 01.06.2021 г., считано от датата, на която е връчен препис от обжалвания съдебен акт.

  Жалбата е подадена в срок - на 01.07.2021 г., видно от пощенското клеймо на приложения пощенски плик.

  Жалбата отговаря на изискванията по чл.284, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 и ал.2 ГПК.

  Приподписана е от адв.П. К..

  Пълномощното по чл.284, ал.3, т.3 ГПК се намира на л.15 от т.д. № 136/2019 г. на СлОС.

  Изложението на основанията за допускане на касационно обжалване по чл.284, ал.3 ГПК е инкорпорирано в касационната жалба.

  Връчени са преписи от жалбата по чл.284, ал.3, т.2 ГПК.

  Постъпил е отговор от ЗАД „Асет И.“ АД чрез гл.юрк.Х. И. с пълномощно, приложено към отговора.

  Представен е документ от 29.07.2021 г. за внесена държавна такса в размер на 3 лв., в изпълнение на указания, дадени с разпореждане № 78/09.07.2021 г. по в.гр.д. № 114/2021 г. на БАС. С разпореждане от 22.10.2019 г. по т.д. № 136/2019 г. на СлОС, находящо се на л.19 от т.д. № 136/2019 г. на СлОС, ищците са освободени частично от внасяне на държавна такса – до размера от 50 лв. за всеки от тях.

  Други особености: Преписка с вх. № 608662/09.12.2021 г., образувана по частна жалба с вх. № 4923/30.09.2021 г.

  С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната касационна жалба и предвид констатираната нередовност, е налице основание за връщане на преписката на администриращия съд, поради което Председателят на І т.о. на ВКС

  Р А З П О Р Е Д И:

  ВРЪЩА преписка с вх. № 608663/09.12.2021 г. на Бургаски апелативен съд за представяне от И. Г. Р. и Д. Г. Р. на преводно нареждане за довнесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 27 лв., като в основанието за плащане посочат обжалвания акт и делото, по което е постановен

  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА I Т.О.:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари