Решение №60114/06.07.2021 по дело №438/2021


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60114

  гр.София , 06 юли 2021 г.

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, трето наказателно отделение, в открито съдебно заседание на четвърти юни две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:АНТОАНЕТА ДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: МАЯ ЦОНЕВА

  МАРИЯ МИТЕВА

  при участието на секретаря Илияна Петкова

  и прокурора от ВКП Галина Стоянова

  след като изслуша докладваното от съдия ДАНОВА наказателно дело № 438/2021 г. и , за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е образувано по касационна жалба, депозирана от подсъдимата С. Г. А., чрез защитника й адв.В. И., срещу въззивна присъда №260004 от 25.02.2021 г., постановена по внохд №1038/2020 г. по описа на Русенски окръжен съд, НК.

  В жалбата са релевирани касационните основания по чл.348 ал.1 т.1 и т.2 от НПК. Твърди се, че поставянето под карантина на подсъдимата е било незаконосъобразно, поради липса на фактически основания за издаване на предписанието за карантиниране като индивидуален административен акт. Моли се да бъде отменена атакуваната присъда и подсъдимата да бъде оправдана, алтернативно-делото да бъде върнато за ново разглеждане.

  В допълнението към касационната жалба се посочват конкретни аргументи, които според жалбоподателя обосновават нарушение на материалния закон, а именно: 1. доколкото заповедта на министъра на здравеопазването е общ административен акт, разпоредбите й не могат да служат за попълване на бланкетната норма на чл.355 от НК; 2. ако се приеме, че заповедта на министъра е нормативен административен акт, то този акт не е бил част от действащото право, защото не е бил обнародван, съгласно чл.78 ал.2 от АПК; налице е незаконно карантиниране на подсъдимата, тъй като липсват фактически основания за издаване на индивидуалния административен акт „Предписание за поставяне под карантина“; предписанието не съответства на действащото към датата на издаването му изискване по чл.61 ал.3 от ЗЗ- задължителната изолация да се извършва със заповед на оправомощено лице- ръководител на съответното лечебно заведение; в присъдата болестта е посочена по различен начин от този в действащата към момента на деянието правна норма. Доводът за допуснати съществени процесуални нарушение се аргументира с това, че подсъдимата е била осъдена при неразграничаване на двете цели на специалните мерки, които законодателят е поставил в условията на алтернативност, а именно: против разпространяването или против появата на заразителна болест по хората, както и, че въззивната присъда страда от липса на мотиви, понеже съдът не е отговорил на възраженията на прокуратурата в насока, че подсъдимата не е била в „близък контакт“ с лице, което е „потвърден случай на „ Ковид 19“, а също и досежно отпадналата форма/образец на издаденото предписание.

  В съдебното заседание пред ВКС подсъдимата С. А. и защитника и адв.И., редовно призовани, не се явяват.

  Представителят на Върховната касационна прокуратура изразява становище за основателност на касационната жалба и предлага тя да бъде уважена. Счита, че атакуваният въззивен съдебен акт следва да бъде отменен и подсъдимата оправдана на основание чл.354 ал.2 от НПК.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД, трето наказателно отделение като обсъди релевираните в касационната жалба и допълнението към нея оплаквания, доводите на прокурора от съдебното заседание и извърши проверка на атакувания въззивен съдебен акт в рамките на правомощията си, установи следното :

  С присъда №260025 от 29.09.2020 г., постановена по нохд 771/2020 г., Русенски районен съд е признал подсъдимата С. Г. А. за невиновна и на основание чл.304 от НПК я е оправдал в извършване на престъпление по чл.355 ал.2, пр.3 във вр.с ал.1 от НК.

  По протест на РП-гр.Русе, с искане за осъждане на подсъдимата по повдигнатото й обвинение, пред Окръжен съд- гр. Русе е било образувано внохд №1038/2020 г., приключило с нова въззивна присъда №260004 от 25.02.2021 г., с която първоинстанционната присъда е била отменена изцяло, като подсъдимата С. А. е била призната за виновна в това, че на 20.03.2020 г. в [населено място] нарушила мерки, издадени против разпространението или появяването на заразна болест по хората-т.6 от Заповед №РД-01-130 от 17.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването на Р.България, издадена на основание

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари