Определение №60114/24.06.2021 по дело №3851/2019


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60114

  Гр. София, 24.06.2021 г.

  Върховният касационен съд, Гражданска колегия, Второ отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  като разгледа докладваното от съдия Гергана Никова гр. дело № 3851 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл. 245, ал. 3 ГПК.

  Ответницата по касация П. П. О. е заявила искане да й се издаде обратен изпълнителен лист за сумата 2 127,48 лв., събрана по изп.д.№ 216/2018 г. на ЧСИ с рег.№ *. Във връзка с установяване размера на сумата, относно която искането би било основателно, на молителката са дадени указания с Определение № 65 от 06.04.2021 г.

  В изпълнение на указанията молителката е представила по делото удостоверение изх.№ 7572 от 19.04.2021 г. на ЧСИ Л. С., рег.№ *, район на действие ОС – Варна. Видно от удостоверението, в производството по изп.д.№ 20188950400216 са удовлетворени две притезания: за предаване на недвижим имот и за събиране на парична сума.

  В изпълнение на паричното вземане, освен първоначално присъдената главница в размер на 840 лева, събрана е и сумата 286,67 лв. - законна лихва върху нея за периода след 17.02.2017 г. Удостоверение изх.№ 7572 от 19.04.2021 г. не дава информация каква част от сумата 286,67 лв. съставлява законна лихва върху дължимата (съгласно постановеното по реда на чл. 295 ГПК по настоящото дело Решение № 85/2020 г. от 11.01.2021 г.) главница от 640 лв., респ. – каква част от сумата 286,67 лв. съставлява законна лихва върху недължимо платената разлика в размер на 200 лв. В хода на изпълнението са събрани и разноски на обща стойност 996,01 лева. Относно част от тези разноски издаденото от ЧСИ С. удостоверение изх.№ 7572 от 19.04.2021 г. не дава информация на какво основание са събрани, респ. не е възможно съдът да прецени дължимо или недължимо са заплатени. По тази причина и на основание чл. 215 ЗСВ от ЧСИ С. следва да се изиска допълнителна информация.

  Воден от изложеното и на основание чл. 215 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ЗАДЪЛЖАВА ЧСИ Л. С., рег.№ *, район на действие ОС – Варна, в 2-седмичен срок от получаване на препис от настоящото определение, да уведоми съда относно следното:

  1) каква част от сумата 286,67 лв. е събрана като законна лихва върху дължимата (съгласно постановеното по реда на чл. 295 ГПК по настоящото дело Решение № 85/2020 г. от 11.01.2021 г.) главница от 640 лв., респ. – каква част от сумата 286,67 лв. се явява събрана като законна лихва върху недължимо платената сума от 200 лв.;

  2) представените по изп.д.№ 20188950400216 доказателства за направени от взискателя разноски за адвокатски хонорар съдържат ли информация каква част е заплатена за образуване на изпълнителното дело, каква част – за въвода във владение и каква част – за събиране на вземането по чл. 59 ЗЗД;

  3) как е формирана сумата „123 лева – Обикновени такси”;

  4) каква част от сумата „133,01 лв. – т. 26” е начислена за събирането на дължимата главница от 640 лв. и законната лихва върху нея, респ. – каква част от таксата се явява начислена върху недължимо платената сума от 200 лв. и лихвата върху нея;

  5) какво е наложило издаването на „удостоверение и преписи от документи”, във връзка с което е заплатена сумата 10,80 лева, респ. – кой е вносител на тази сума ?

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари