Разпореждане №60113/27.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60113

  гр. София, 27.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607090 от 22.10.2020 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 34 ЗС (фаза по допускане) - I поток.

  Касационна жалба вх. № 344672/23.08.2021 г., подадена по електронна поща на 20.08.2021 г., не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на касаторите на 20.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК – след указания;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК - към жалбата след указания;

  6/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК в пълен размер – внесени са 30,00 лв., а се дължат 60,00 лв.;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи – постъпил е отговор.

  При извършената проверка се констатира, че касационната жалба е подадена по електронна поща и е подписана с квалифициран електронен подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка на валидността му.

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на Софийски градски съд:

  - даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30,00 лв. по сметка на ВКС;

  - извършване на проверка на валидността на положения на касационната жалба КЕП от администриращия съд, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност; в случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Софийски градски съд за:

  - даване на указания на касаторите за довнасяне на дължимата държавна такса в размер на 30,00 лв. по сметка на ВКС;

  - извършване на проверка на валидността на положения на касационната жалба КЕП от администриращия съд, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност; в случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари