Определение №60113/07.07.2021 по дело №938/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60113

  гр. София, 07.07.2021 година

  В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

  Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА

  ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ДЕЧЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 938/2020 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  Постъпила е молба от И. М. П. от [населено място], чрез пълномощник адв. П. А. за допълване на определение № 350 от 13.07.2020 г. по гр.д. № 938/2020 г. на Върховния касационен съд, I г.о. в частта му за разноските.

  В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК насрещната страна не е изразила становище по това искане.

  Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе по молбата, взе предвид следното:

  С определение № 350 от 13.07.2020 г. по гр.д. № 938/2020 г. на ВКС, I г. о., постановено в производство по чл. 288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване на въззивно решение № 6133 от 16.08.2019 г. по гр.д. № 13 459/2017 г. на Софийски градски съд по подадената против него касационна жалба от Ф. И. С..

  Молителят в настоящото производство И. М. П. е подала чрез адв. П. А. отговор на касационната жалба, към който е приложен договор за правна защита и съдействие, сключен на 28.02.2020 г. и списък на разноските по чл. 80 ГПК, видно от които за изготвяне на отговора молителката е заплатила адвокатски хонорар в размер на 1000 /хиляда/ лева. В подаденият писмен отговор вх. № 26839 от 28.02.2020 г., изрично е направено искане за присъждане на разноските за касационното производство. С определението си по чл. 288 ГПК съдът е пропуснал да се произнесе по това искане.

  Молбата за допълване на определението в частта за разноските е подадена в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК. Налице са основанията, визирани в чл. 78, ал. 3 и ал. 10 ГПК, поради което същата следва да бъде уважена, като Ф. И. С., бъде осъдена да заплати на И. М. П. сумата 1000 /хиляда/ лева - разноски по делото за адвокатско възнаграждение за защита пред касационната инстанция.

  Водим от гореизложеното съдът

  ОПРЕДЕЛИ:

  На основание чл. 248, ал. 1 ГПК ДОПЪЛВА определение № 350 от 13.07.2020 г. по гр.д. № 938/2020 г. на ВКС, I г. о., като ОСЪЖДА Ф. И. С. ЕГН [ЕГН] от [населено място], кв. К., [улица], да заплати на И. М. П. ЕГН [ЕГН] от [населено място],[жк], вх. Б, ет. 1, ап. 14 направените от нея разноски за адвокатска защита по делото пред ВКС в размер на 1000 /хиляда/ лева.

  Определението не подлежи на обжалване.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ :

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари