Определение №60113/10.06.2021 по дело №1967/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60113

  гр. София, 10.06.2021г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение, в закрито съдебно заседание на девети юни през две хиляди и двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА

  ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА

  АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

  като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1967 по описа за 2020г., за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл.282,ал.5 ГПК.

  Образувано е по молба на „Йобекс България“ООД за освобождаване на внесена за обезпечение сума в размер на 107 604,04лв. и превеждането й по сметката на молителя, с оглед приключилото производство по т.д. № 1967/2020г. по описа на ВКС,ТК и отпадането на основанието за спиране на изпълнението поради отхвърляне на иска срещу молителя.

  За да се произнесе по постъпилата молба, Върховният касационен съд, Търговска колегия, Първо отделение, взе предвид следното:

  С определение № 348/11.07.2017г. по ч.т.д. № 1580/2017г. на ВКС, ТК, І т.о., на осн. чл.282,ал.2,т.1 ГПК, след констатация, че касаторът е внесъл по набирателната сметка на ВКС обезпечение в размер на 107 604,04лв., е спряно изпълнението на въззивно решение № 1397/16.06.2017г. по т.д. № 5114/2016г. на САС в обжалваната част. От направената на 09.06.2021г. справка от счетоводител при ВКС е видно, че обезпечението в посочения размер се намира по набирателната сметка на ВКС.

  С решение №28/06.03.2019г. по т.д. № 205/2018г. на ВКС, II т.о. решение № 1397/16.06.2017г. по т.д. № 5114/2016г. на САС в обжалваната от „Йобекс България“ООД част е било отменено и делото е било върнато на САС за разглеждане от друг състав.

  С определение № 305/19.05.2021г. по т.д. № 1967/2020г. на ВКС, I т.о. не е било допуснато касационно обжалване на решение № 2382/01.11.2019г. по в.гр.д. № 1918/2019г. на Софийски апелативен съд, с което е потвърдено решение № 1444/11.08.2016г. по т.д.№ 8589/2014г. по описа на СГС в частта, с която е отхвърлен предявеният от „Евро Прат 2012“ЕООД против „Йобекс България“ООД иск с правно основание чл. 266, ал. 1 ЗЗД за заплащане на сумата 107 604,04лв., представляваща цена на изработени градински чадъри въз основа на рамков договор от 19.03.2012г., ведно със законната лихва върху главницата от датата на исковата молба - 19.08.2014г. до окончателното погасяване на задължението.

  При тези доказателства молбата за освобождаване на обезпечението следва да се уважи, тъй като е отпаднало основанието за обезпечаване на присъдените в полза на ищеца вземания поради отхвърляне на иска му с влязло в сила решение.

  Предвид горното, Върховният касационен съд, състав на Търговска колегия, Първо отделение

  О П Р Е Д Е Л И :

  ОСВОБОЖДАВА внесеното по набирателна сметка на ВКС обезпечение в размер на 107 604,04 лева, като тази сума да се преведе по посочената в молбата банкова сметка на вносителя „Йобекс България“ООД в „Уникредит-Булбанк“АД, IBAN : [банкова сметка], BIC: UNCRBGSF.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ЧЛЕНОВЕ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари