*****ение №****/**.**.20** по дело №******/20**


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Предстои добавяне на анотация. Междувременно, моля, прочете пълния текст на съдебния акт.
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  7

  Р Е Ш Е Н И Е

  № 60113

  София, 06.10.2021 година

  В ИМЕТО НА НАРОДА

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на тридесети септември през две хиляди двадесет и първа година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:Маргарита Соколова

  ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова

  Гълъбина Генчева

  при участието на секретаря Емилия Петрова

  и в присъствието на прокурора

  като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова

  гражданско дело № 1209 от 2021 година и за да се произнесе взе предвид следното:

  Производството е по чл.303, ал.1, т.1 ГПК.

  Образувано е по молбата на М. Б. М. от [населено място] за отмяна на влязлото в сила решение №605/16.03.2017г., постановено по в.гр.д.№4906/2015г. по описа на Апелативен съд - София, с която решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това е признато за установено по иска с правно основание чл.108 ЗС, предявен от „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД срещу М. Б. М., че ищецът е собственик на основание чл.104, ал.1 и 2 ЗЛЗ на масивна едноетажна сграда със застроена площ от 390 кв.м., състояща се от кухня със застроена площ от 120 кв.м., столова със застроена площ от 180 кв.м. и зала от 90 кв.м., построена в УПИ ........., в кв......по плана на [населено място], образуван от бившия парцел ...., имот пл.№..........в кв...........по плана на [населено място], находяща се на [улица], целият с площ от 749 кв.м., ведно със съответното за сградата право на строеж върху урегулирания поземлен имот, при граници и съседи на имота: УПИ .........., УПИ ..........., [улица]и на сградата: от север- [улица], от изток-УПИ .... и УПИ ....,от останалите страни - дворно място, която представлява по действащата кадастрална карта на [населено място] сграда с идентификатор №..........., брой етажи - един, предназначение съгласно кадастралната карта – складова база, склад, с административен адрес: [населено място], [улица], построена в поземлен имот с идентификатор №..........., М. Б. М. е осъдена да предаде на „Специализирани болници за рехабилитация-национален комплекс“ ЕАД владението на така описания имот и на основание чл.537, ал.2 ГПК е отменен нотариален акт №......., т...., рег.№........, дело №....../04.04.2012г. на нотариус Л.Х..

  Поддържа, че според депозираните по делото експертизи в архива на техническата служба на [община] липсват строителни книжа за извършеното в имота преди възстановяване на собствеността строителство и едва след приключване на производството по делото пред въззивната инстанция е узнала за съществуването на строителен протокол №162/1967г. Твърди, че е успяла да се снабди с този протокол непосредствено преди подаването на молбата за отмяна (на 22.12.2020г.), като поддържа, че същият съдържа данни за съществено за спора обстоятелство, а именно, че е извършено пристрояване към съществуваща сграда, т.е. че цялостно строителство на ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари