Разпореждане №60112/26.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60112

  гр. София, 26.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА – председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 607113 от 22.10.2021 г., констатира следното:

  Производството е чл. 274, ал. 2 ГПК - I поток.

  Частна жалба вх. № 3570-379009/04.10.2021 г. срещу определение от 20.08.2021 г. по в.гр.д. № 92/2021 г. на Окръжен съд - Монтана:

  1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на жалбоподателите на 27.09.2021 г.;

  2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;

  3/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 2 ГПК – I инст. – л. 20;

  4/ внесена е държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК – след указания;

  5/ не е осъществена процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  При извършената проверка се констатира, че частната жалба е подадена по електронна поща и е подписана с квалифициран електронен подпис, като липсва разпечатка от електронен файл за проверка на валидността му.

  Предвид изложеното, преписката следва да бъде върната на Окръжен съд - Монтана:

  - за извършване на проверка на валидността на положения КЕП от администриращия съд, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност; в случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи;

  - за осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на препис от жалбата на насрещната страна – Г. А. Н..

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписката на Окръжен съд - Монтана за:

  - за извършване на проверка на валидността на положения КЕП от администриращия съд, като бъде приложена разпечатка от електронния файл, удостоверяващ неговата валидност; в случай че положеният КЕП е невалиден, следва да бъде указано на страната да представи саморъчно подписани документи;

  - за осъществяване на процедура по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на препис от жалбата на насрещната страна – Г. А. Н..

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.


  Цитирани норми и термини

  ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари