Определение №60112/23.06.2021 по дело №3027/2018


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60112

  гр. София, 23.06.2021 г.

  ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Второ гражданско отделение, в закрито съдебно заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

  ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

  ГЕРГАНА НИКОВА

  изслуша докладвано от съдия Гергана Никова гражданско дело № 3027 по описа за 2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по чл. 248 ГПК.

  С молба вх.№ 16409 от 19.06.2020 г., подадена от касаторите Я. Р. П. и Й. Р. П. чрез адвокат Н. Г. от АК – П. е заявено искане по чл. 248 ГПК за изменение на постановеното по настоящото дело Решение № 120 от 10.04.2020 г., като се претендира ответниците по предявените от касаторите искове да бъдат осъдени да им заплатят разноските за защита пред първата инстанция (съобразно списък от л. 393 от делото на ОС – Пловдив) и държавните такси, заплатени по въззивната жалба.

  Преписи от молбата са връчени на насрещните страни. Отговори са постъпили, както следва:

  * с отговор вх.№ 6302 от 11.08.2020 г., депозиран от ответницата Н. Г. Ч. чрез адвокат К. Д. от АК – П. се възразява срещу допустимостта на искането по съображения, че е просрочено, като се претендира присъждането на разноски за настоящото производство. Възражението за недопустимост се поддържа и с отговор вх.№ 1388 от 18.02.2021 г., а становището по съществото му е, че е неоснователно.

  * с отговори вх.№ 5785 от 21.07.2020 г. и с вх.№ 1292 от 15.02.2021 г. ответницата В. А. Г. моли искането да бъде оставено без уважение по отношение на нея, тъй като е продала имота си преди повече от 10 години.

  Преписи от молбата с вх.№ 16409 от 19.06.2020 г., както и от молба с вх.№ 5391 от 08.07.2020 г., са връчени на останалите ответници по предявените от Я. Р. П. и Й. Р. П. искове (включително новоконституираните от ВКС по реда на чл. 227 ГПК), а именно: И. В. К., Г. Й. Ш., В. К. М., М. П. А.; С. Д. Г.; Р. Д. Н.; Е. Н. К.; Л. М. К.; В. Г. И.; Е. Г. Т.; Е. Г. И.; И. Д. А.; И. П. Б.; П. Г. А.; И. Х. А.; Т. Х. А.; М. Н. М.; К. Н. М., В. А. Г.; С. Г. Г. и В. Й. М., като от тях не са постъпили отговори.

  Настоящият състав намира за неоснователно заявеното с отговор вх.№ 1388 от 18.02.2021 г. възражение, че касаторите са пропуснали срока по чл. 248, ал. 1 ГПК. Както обосновано е изложено в депозираната от адвокат Н. Г. молба с вх.№ 5391 от 08.07.2020 г., в периода на действие на извънредното положение (обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и удължено с решение на Народното събрание от 03.04.2020 г.) и 7 дни след отменяването му, на основание § 13 от ПЗР на ЗИД на Закона за здравето (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.) във връзка с чл. 3, т. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, процесуалните срокове (с изключение на сроковете по производства и дела, изброени в Приложение към чл. 3, т. 1) не текат. Съответно – в случая срокът за депозиране на молба по чл. 248 ГПК е започнал да тече на 21.05.2020 г., изтича на 21.06.2020 г. и подадената на 19.06.2020 г. молба е процесуално допустима.

  Разглеждайки искането по същество, съдът на първо място (както вече е прието с Решение № 120 от 10.04.2020 г.) намира, че на основание чл. 78, ал. 2 ГПК разноски не следва да се възлагат в тежест на ответниците И. В. К., Г. Й. Ш., В. К. М. и М. П. А.. Същите са депозирали отговори, с които са признали исковете, подчертали са, че извънпроцесуално са съдействали на ищците за извършване на необходимите правно-технически

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари