Определение №60111/29.06.2021 по дело №1528/2020


  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  1

  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

  № 60111

  София, 29.06.2021 година

  Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение, в закрито заседание в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

  ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

  ВАНЯ АТАНАСОВА

  изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

  гражданско дело № 1528/2020 година по описа на ВКС, І г.о.

  Производството е по чл. 282, ал. 4 ГПК.

  Постъпила е молба вх. № 1048/08.02.2021 г. от „Борса имоти“ ЕООД, представлявано от управителя М. Т., с искане за превеждане на внесената от „Борса имоти“ Е. по сметката на ВКС парична гаранция в размер на 115447,20 лв. на основание чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК като обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение на Софийския апелативен съд № 146 от 14.01.2020 г., постановено по гр.д. № 3091/2018 г.

  В срока за отговор адв. А. С., пълномощник на част от насрещните страни в производството, възразява срещу освобождаването на внесеното обезпечение, тъй като срещу „Борса имоти“ Е. бил предявен иск за обезщетение за вредите от забавянето на изпълнението. Представен е препис от искова молба, по която е образувано гр.д.№ 5288/2021г. в Софийски градски съд, първо гражданско отделение, 30-ти състав, видно от разпореждане № 272023 от 23.04.2021г., с което исковата молба е оставена без движение. Въпреки дадените указания, вкл. и по телефона /вж молба вх.№ 64633 от 01.06.2021г. / молителят не представя доказателства за точната дата на завеждане на делото в СГС, но в две молби посочва, че искът е предявен на 21.04.2021г . Искът е предявен от М. Г. Д., Г. М. Д., Р. М. Д., Е. Т. С., Д. Г. Д., В. Х. Д., Б. Х. М., Р. Н. С., А. Л. Д., Х. Ц. Я., К. Р. Я., С. Т. К., Е. Г. М., Д. П. П., Р. М. П. срещу „Борса имоти“ Е. за заплащане на обезщетение в общ размер на 25000 лв.

  Върховният касационен съд, първо гражданско отделение, като взе предвид относимите към депозираната молба данни по делото, намира следното:

  С определение № 85 от 24.08.2020 г. по гр.д. № 1528/2020 г. по описа на ВКС, І г.о., е спряно и изпълнението на въззивното решение на Софийския апелативен съд № 146 от 14.01.2020 г., постановено по гр.д. № 3091/2018 г., с която е уважен предявеният от Х. А. Д., Й. П. Д., А. Л. Д., Р. Н. С., А. С. М., К. П. П., В. С. К., С. Т. К., Е. Т. С., Д. Г. Д., Д. Г. Д., Е. Г. М., К. Р. Д. , Р. П. М., М. Р. П. и „Ес Пи Ес С. Овърсис“ Е. против „Борса имоти“ Е. иск с правно основание чл. 108 ЗС след внесено от касатора „Борса имоти“ Е. обезпечение в размер на 115447,20 лв. на основание чл. 282, ал. 2, т. 2 ГПК. С определение № 11 от 15.01.2021 г., постановено по настоящото дело в производство по чл. 288 ГПК, не е допуснато касационно обжалване на въззивното решение.

  Съгласно чл. 282, ал. 4 ГПК когато обезпечението е дадено във връзка с изпълнение на решение относно вещни права върху недвижими имоти или движими вещи, то се задържа ако в двуседмичен срок от влизане в сила на решението, носителят на вземането е предявил иск за обезщетение за вредите от забавянето на изпълнението. В случая ответниците по касация не са представили доказателства за спазване на двуседмичният срок по чл. 282, ал. 4 ГПК за предявяване на иска за обезщетяване на вредите от забавеното изпълнение , а самите те твърдят , че исковата молба е внесена в съда на 21.04.2021г. При тези твърдения и като се има предвид, че определението, постановено по настоящото дело по чл.288 ГПК е с дата 15.01.2021г. , настоящият състав приема, че са налице предпоставките за освобождаване на задържаното обезпечение в размер на 115447,20 лв., която сума е налична по сметката за обезпечения на ВКС, видно от извършената служебна справка от счетоводството на съда.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари