Разпореждане №60110/22.10.2021 по дело №

  Влезте в профила си, за да не виждате рекламите

  Класификация

  • Вид съдебен акт: Определения за недопускане
  • Колегия/Отделение: Предстои добавяне
  • Допълнителен селективен критерий: Предстои добавяне

  Анотация

  Въпрос
  Отговор
  Достъпно само за нашите абонати.

  Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

  № 60110

  гр. София, 22.10.2021 г.

  БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА –председател на Първо гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 606982 от 20.10.2021 г., констатира следното:

  Касационното производство е по чл. 108 ЗС - I поток:

  Касационна жалба вх. № 2463 от 10.08.2021 г. срещу решение № 69 от 07.07.2021 г. по в. гр. д. № 327/2021 г. на Окръжен съд – Хасково не отговаря на изискванията за редовност на разпоредбите на чл. 284 ГПК, а именно:

  1/ подадена е в срока по чл. 283 ГПК – препис от обжалваното решение е връчен на 09.07.2021 г., п. к. от 09.08.2021 г.;

  2/ подлежи на касационно обжалване съгласно чл. 280, ал. 3 ГПК;

  3/ отговаря на изискванията по чл. 284, ал. 1 ГПК;

  4/ приложено е изложение съгласно чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1 ГПК;

  5/ приложено е адвокатско пълномощно съгласно чл. 284, ал. 2, вр. чл. 284, ал. 3, т. 3 ГПК /към жалбата/, но по преписката липсват приподписани от адвоката екземпляри на жалбата и изложението към нея, въпреки дадените указания;

  6/ внесена е държавна такса в дължимия размер, съгласно чл. 284, ал. 3, т. 4 ГПК, вр. чл. 18, ал. 2, т. 1 ТДТССГПК – след указания;

  7/ осъществена е процедура по чл. 287, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

  Предвид изложеното, преписката е нередовна и следва да бъде върната на администриращия съд за отстраняване на констатираните нередовности.

  С разпореждане № 113 от 12.08.2021 г. са дадени указания на касатора за приподписване на жалбата и изложението от нея към адвокат, както и за представяне на пълномощно.

  Със заявление от 31.08.2021 г. страната е посочила, че представя в срок необходимите документи. По преписката са приложени единствено платежно нареждане за внесена държавна такса и адвокатско пълномощно, но липсват приподписани от упълномощения адвокат екземпляри на жалбата и изложението към нея.

  По изложените съображения, председателят на Първо гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,

  Р А З П О Р Е Д И :

  ВРЪЩА преписка вх. № 606982 от 20.10.2021 г. на Окръжен съд – Хасково за отстраняване на констатираните нередовности, както следва:

  - Прилагане по преписката на приподписани от упълномощения адвокат екземпляри на жалбата и изложението към нея в случай, че същите се намират в съда и са били действително приложени към заявлението от 31.08.2021 г., подадено в изпълнение на дадените указания с разпореждане № 134 от 07.09.2021 г.

  - Повторно указване на страната за необходимостта подадените от нея касационна жалба и изложение да бъдат приподписани ... Останалата част от текста на съдебния акт е достъпна само за нашите абонати.

  Благодарим ви, че четете "Българското прецедентно право"!

  За да достъпите пълния текст на съдебния акт е необходимо да влезете в профила си и да имате закупен абонамент.

  или

  Вижте абонаментните планове


  Свързани съдебни актове

  Препраща към

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирано в

  Не са намерени съдебни актове по зададения критерий. Предстои добавяне.

  Цитирани норми и термини

  0 0 гласа
  Рейтинг
  Запишете се
  Известявайте ме за
  0 Коментари
  Inline Feedbacks
  Всички коментари